Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Gubernat, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5424-1091 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57189005106

PBN: 5e70938b878c28a0473ac7b3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • A Raman spectroscopic analysis of polymer membranes with graphene oxide and reduced graphene oxide / Anna Kołodziej, Elżbieta DŁUGOŃ, Małgorzata Świętek, Magdalena ZIĄBKA, Emilia Dawiec, Maciej GUBERNAT, Marek Michalec, Aleksandra Wesełucha-Birczyńska // Journal of Composites Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2504-477X. — 2021 vol.5 iss. 1 art. no. 20, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-08. — tekst: https://www.mdpi.com/2504-477X/5/1/20/pdf

 • keywords: graphene oxide, Raman microspectroscopy, poly(epsilon-caprolactone), reduced graphene oxide, polymer nanocomposite, GO, rGO

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/jcs5010020

2
3
 • Alumino-silicate catalysts for the synthesis of carbon nanotubes : [abstract] / Maciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: Carbon 2022 [Dokument elektroniczny] : carbon for a cleaner future : the world conference on Carbon : 3–8 July 2022, London. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK] : British Carbon Group, [2022]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://carbon2022.org/ [2022-07-27]. — Bibliogr. s. [1]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: montmorillonite, synthesis, carbon nanotube

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badanie wytrzymałości zakotwień metalowych na taśmach CFRP do sprężania konstrukcji budowlanych[Strength of steel-CFRP anchorage investigation for strengthening of building construction] / Tomasz LIS, Maciej GUBERNAT, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Kompozyty-Nauka-Przemysł'2014 : II ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 3–5 grudnia 2014, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Toruń : Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-6355-41-2. — S. 37. — Bibliogr. s. 37. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Carbon materials in nerve tissue stimulation and regeneration : [abstract] / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Maciej GUBERNAT, Danuta Jantas // W: Carbon 2022 [Dokument elektroniczny] : carbon for a cleaner future : the world conference on Carbon : 3–8 July 2022, London. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [UK] : British Carbon Group, [2022]. — S. [1–2] IS C2022-230. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://carbon2022.org/ [2022-07-27]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: in vitro tests, carbon materials and nanomaterials, nerve tissue stimulation and regeneration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
11
 • C/C composites mechanical and thermo-physical properties dependence on successive densification cycles using PIP method and phenolic-formaldehyde resin / Filip Kateusz, Maciej GUBERNAT // W: III warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego : nowe trendy w nauce o węglu : 24 czerwca 2022, Kraków : [abstrakty]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2022]. — ISBN: 978-83-65955-57-9. — S. 26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Chemiczne osadzanie z fazy gazowej wielościennych nanorurek węglowych z wykorzystaniem montmorylonitu jako katalizatora[CVD synthesis of multi-walled carbon nanotubes with montmorillonite as a growth catalyst] / Maciej GUBERNAT, Marcel ZAMBRZYCKI // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe [Dokument elektroniczny] : nauka – przemysł' 2021 : XIII konferencja naukowo-techniczna : 23-26 listopada 2021, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ustroń : s. n.], [2021]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-63555-62-7. — S. 28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 28. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Comparative study of the structure and microstructure of PAN-based nano- and micro-carbon fibers / Patrycja Musioł, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aleksandra Wesełucha-Burczyńska, Stanisław BŁAŻEWICZ // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2016 vol. 42 iss. 10, s. 11603–11610. — Bibliogr. s. 11610, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-12. — tekst: https://goo.gl/wpH8AF

 • keywords: microstructure, structure, carbon nanofibers, carbon fibers, PAN nanofiber, carbon nanofiber

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ceramint.2016.04.055

15
 • Comparison of selected properties of carbon materials obtained with use of conventional coal tar pitch and modified hard coal tar pitch / Maciej GUBERNAT, Katarzyna Kopala, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: CESEP'15 : 6th international conference on Carbons for Energy Storage/Conversion and Environment Protection : Poznań, Poland, October 18\textsuperscript{th} to 22\textsuperscript{nd}, 2015 : program and abstracts book. — Poznan : Poznan University of Technology, cop. 2015. — S. 43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • De-agglomeration and homogenisation of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials / Maciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Wilhelm Frohs, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Journal of Nanoparticle Research : an Interdisciplinary Forum for Nanoscale Science and Technology ; ISSN 1388-0764. — 2016 vol. 18 iss. 3, s. 56-1–56-13. — Bibliogr. s. 56-13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-19. — tekst: https://goo.gl/3gGID2

 • keywords: carbon, coal tar pitch, carbonisation, nanoparticle, dispersants, particle processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11051-016-3362-9

17
 • Deagglomeration and homogenization of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials / Maciej GUBERNAT, Katarzyna Jasińska, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon materials in science and technology : the 9\textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : 14–18 September 2014, Toruń : book of abstracts. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, [2014]. — ISBN: 978-83-231-3281-3. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dispersion of nanoparticles in coal tar pitch-based carbon materials / Maciej GUBERNAT, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1–2] (2-Tuesday, S_04, P2-11). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2. — Zawarte w części: Poster

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Effect of montmorillonite nanoparticles on thermal conversion of coal tar pitch / Maciej GUBERNAT, Wilhelm Frohs, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1–2] (1-Monday, S_04, 03-2). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Zawarte w części: Oral

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Effect of secondary carbon nanofillers on the electrical, thermal, and mechanical properties of conductive hybrid composites based on epoxy resin and graphite / Marcel ZAMBRZYCKI, Krystian SOKOŁOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 15 art. no. 4169, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-27. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/15/4169/pdf

 • keywords: graphene, graphite, carbon black, electrical conductivity, epoxy, bipolar plates, conductive polymer composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14154169

21
 • Fibrous carbon scaffold modified by polysaccharides with potential biological activity / Maciej GUBERNAT, Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Ścisłowska-Czarnecka, Maciej Boguń, Magdalena Chadzińska, Ewa STODOLAK-ZYCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2020 vol. 23 no. 158 spec. iss., s. 53. — Bibliogr. s. 53. — 29\textsuperscript{th} annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 15–18 October 2020, Rytro, Poland. — tekst: http://www.biomaterials.pl/dl/i/pdf/131/8e17ff4cf6928bbd7aac530dc0319778/

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Fibrous carbon scaffold supporting tissue regeneration : poster 24 / Ewa DZIERZKOWSKA, Anna Scisłowska-Czarnecka, Magdalena Chadzińska, Maciej GUBERNAT, Maciej Boguń, Ewa STODOLAK-ZYCH // W: The 2\textsuperscript{nd} international conference on Chemistry for Beauty and Health 2021 : Poznań-Toruń, May 12-14, 2021 : [online] : [book of abstracts] / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poznań University of Medical Sciences, Calisia University. — [Poland : s. n.], [2021]. — Endorsed by the Polish Society for Biomaterials (PSB). — S. 67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Granulacja mikronowych frakcji surowców węglowych i grafitowych z zastosowaniem mieszania wysokoenergetycznego i spoiwa organicznego[Granulation of micron fractions of carbon and graphite raw materials using high-energy mixing and organic binder] / Ryszard Wielowski, Maciej GUBERNAT, Daniel Szlachta // W: III warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego : nowe trendy w nauce o węglu : 24 czerwca 2022, Kraków : [abstrakty]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2022]. — ISBN: 978-83-65955-57-9. — S. 28–29. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Implementation into pilot plant scale modified coal tar pitch, used for eco-friendly carbon & graphite manufacture / Jakub Kawala, Tomasz LIS, Maciej GUBERNAT, Patrycja Musioł, Janusz Tomala, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe : IX konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 20–22 kwietnia 2016 / oprac. Lidia Kurzeja. — [Polska : s. n.], [2016]. — ISBN: 978-83-63555-49-8. — S. 38. — Tomasz Lis, Maciej Gubernat, Patrycja Musioł, Aneta Fraczek-Szczypta, Stanisław Błażewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25