Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • Tytułemph{Achromobacter xylosoxidans} as a new microorganism strain colonizing high-density polyethylene as a key step to its biodegradation
  AutorzyAnna KOWALCZYK, Marek Chyc, Przemysław Ryszka, Dariusz Latowski
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2016 vol. 23 iss. 11, s. 11349–11356. — tekst: https://goo.gl/Wp3yYW
 • keywords: SEM, FTIR, biodegradation, polymers, microorganisms, HDPE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-016-6563-y

2
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of the polylactide biodegradation by emph {Aspergillus niger} and emph {Penicillum minioluteum}
  AutorzyCapała Emilia, KOWALCZYK Anna, Chyc Marek, Tyński Piotr, Sadurski Waldemar, Latowski Dariusz
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 32
 • keywords: polylactide, biodegradation, molds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of selected plant-bacteria interactions in arsenic-contaminated soil bioremediation
  AutorzyDariusz Latowski, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Anna KOWALCZYK, Dorota Tabor
  ŹródłoKraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — S. 25–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBiochemical pathways of arsenic uptake from the environment to human cells
  AutorzyAnna KOWALCZYK, Dariusz Latowski
  ŹródłoMolecular Biophysics and Biochemistry [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 1 iss. 1, s. 9–16
 • keywords: arsenic uptake, aquaporins, permeases, phosphate transporters, rice

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15761/MBB.1000103

5
 • [referat, 2017]
 • TytułInterakcje tkanki kalusowej jodły kaukaskiej (emph{Abies nordmanniana}) z bakterią oporną na arsen w warunkach zanieczyszczenia tym pierwiastkiem
  AutorzyAnna KOWALCZYK, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Krzysztof Kleszcz, Dariusz Latowski
  ŹródłoAktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — S. 73–75
 • słowa kluczowe: arsen, bakterie, oporność, jodła kaukaska, kalus

  keywords: arsenic, resistance, bacteria, caucasian fir, callus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2016]
 • TytułIsolation, screening and identification of mercury resistant bacteria from mercury contaminated soil
  AutorzyAnna KOWALCZYK, Magdalena Wilińska, Marek Chyc, Monika Bojko, Dariusz Latowski
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 164
 • keywords: mercury, wastewater treatment, bioremediation, soil bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułOptymalizacja procesu biodegradacji polilaktydu przez modyfikację składu chemicznego i dobór mikroorganizmów
  AutorzyTadeusz Kowalski, Dariusz Latowski, Marek Chyc, Anna KOWALCZYK, Piotr Tyński, Waldemar Sadurski, Emilia Capała
  ŹródłoKraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — S. 19–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułPlant-microbe interactions and resistance to arsenic under stress conditions - preliminary studies
  AutorzyA. KOWALCZYK, K. Nawrot-Chorabik, D. Tabor, D. Latowski
  Źródło„No stress - no life” : XLIV Winter School of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Jagiellonian University in Cracow : Zakopane, 14-18 February 2017 : programme and book of abstracts. — Kraków : Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of the Jagiellonian University, cop. 2017. — S. 88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułPorównanie właściwości antyoksydacyjnych podbiału emph{Tussilago farfara} i czystka emph{Cistus incanus} metodą redukcji kationorodnika ABTS : [abstrakt]
  AutorzyAnna KOWALCZYK, Anna Pawlak, Marek Chyc, Martyna Wasilewska, Dariusz Latowski
  ŹródłoVII lubelskie sympozjum doktorantów nauk farmaceutycznych wraz z otwartym seminarium nauk o życiu [Dokument elektroniczny] : Lublin, 19 kwietnia 2016 r.. — [Lublin : s. n.], [2016]. — S. 41–42
 • słowa kluczowe: podbiał, czystek, antyoksydanty, ABTS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułResistance to arsenic of plant callus tissue inoculated with arsenic resistant bacteria
  AutorzyAnna KOWALCZYK, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Dariusz Latowski
  ŹródłoActa Biochimica Polonica. — 2016 vol. 63 Suppl. 2, s. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułZastosowanie spektroskopii w podczerwieni w badaniach biodegradacji polietylenu
  AutorzyA. KOWALCZYK, M. Chyc, D. Latowski
  ŹródłoNauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach. — Lublin : [Płouszowice-Kolonia : Grafforma Grzegorz Mazur], 2014. — S. 221–224
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: