Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • \emph{Achromobacter xylosoxidans} as a new microorganism strain colonizing high-density polyethylene as a key step to its biodegradation
2
 • Analysis of the polylactide biodegradation by \emph {Aspergillus niger} and \emph {Penicillum minioluteum}
3
 • Application of selected plant-bacteria interactions in arsenic-contaminated soil bioremediation
4
 • Biochemical pathways of arsenic uptake from the environment to human cells
5
 • Interakcje tkanki kalusowej jodły kaukaskiej (\emph{Abies nordmanniana}) z bakterią oporną na arsen w warunkach zanieczyszczenia tym pierwiastkiem
6
 • Isolation, screening and identification of mercury resistant bacteria from mercury contaminated soil
7
 • Optymalizacja procesu biodegradacji polilaktydu przez modyfikację składu chemicznego i dobór mikroorganizmów
8
 • Plant-microbe interactions and resistance to arsenic under stress conditions - preliminary studies
9
 • Porównanie właściwości antyoksydacyjnych podbiału \emph{Tussilago farfara} i czystka \emph{Cistus incanus} metodą redukcji kationorodnika ABTS
10
 • Resistance to arsenic of plant callus tissue inoculated with arsenic resistant bacteria
11
 • Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w badaniach biodegradacji polietylenu