Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • \emph{Achromobacter xylosoxidans} as a new microorganism strain colonizing high-density polyethylene as a key step to its biodegradation / Anna KOWALCZYK, Marek Chyc, Przemysław Ryszka, Dariusz Latowski // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2016 vol. 23 iss. 11, s. 11349–11356. — Bibliogr. s. 11355–11356, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-13. — A. Kowalczyk - pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: https://goo.gl/Wp3yYW

 • keywords: SEM, FTIR, biodegradation, polymers, microorganisms, HDPE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-016-6563-y

2
 • Analysis of the polylactide biodegradation by \emph {Aspergillus niger} and \emph {Penicillum minioluteum} / Capała Emilia, KOWALCZYK Anna, Chyc Marek, Tyński Piotr, Sadurski Waldemar, Latowski Dariusz // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 32. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}. — A. Kowalczyk – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: polylactide, biodegradation, molds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of selected plant-bacteria interactions in arsenic-contaminated soil bioremediation / Dariusz Latowski, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Anna KOWALCZYK, Dorota Tabor // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 25–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]. — A. Kowalczyk - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biochemical pathways of arsenic uptake from the environment to human cells / Anna KOWALCZYK, Dariusz Latowski // Molecular Biophysics and Biochemistry [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2398-970X. — 2016 vol. 1 iss. 1, s. 9–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.oatext.com/pdf/MBB-1-103.pdf [2017-09-27]. — Bibliogr. s. 14–16. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-26. — A. Kowalczyk - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: arsenic uptake, aquaporins, permeases, phosphate transporters, rice

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15761/MBB.1000103

5
 • Interakcje tkanki kalusowej jodły kaukaskiej (\emph{Abies nordmanniana}) z bakterią oporną na arsen w warunkach zanieczyszczenia tym pierwiastkiemCaucasian fir callus tissue and arsenic resistant bacteria interaction under arsenic stress conditions / Anna KOWALCZYK, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Krzysztof Kleszcz, Dariusz Latowski // W: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów = Current challenges in reclamation to forest : international scientific conference : book of abstracts : Department of Forest Ecology and Reclamation - history, research interests and achievements / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — ISBN: 978-83-64758-56-0. — S. 73–75. — Tekst pol.-ang.. — A. Kowalczyk - pierwsza afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: arsen, bakterie, oporność, jodła kaukaska, kalus

  keywords: arsenic, resistance, bacteria, caucasian fir, callus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Isolation, screening and identification of mercury resistant bacteria from mercury contaminated soil / Anna KOWALCZYK, Magdalena Wilińska, Marek Chyc, Monika Bojko, Dariusz Latowski // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 164. — A. Kowalczyk – afiliacja: University of Sciences and Technology ; dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: mercury, wastewater treatment, bioremediation, soil bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Optymalizacja procesu biodegradacji polilaktydu przez modyfikację składu chemicznego i dobór mikroorganizmów / Tadeusz Kowalski, Dariusz Latowski, Marek Chyc, Anna KOWALCZYK, Piotr Tyński, Waldemar Sadurski, Emilia Capała // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 19–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]. — A. Kowalczyk - dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Plant-microbe interactions and resistance to arsenic under stress conditions - preliminary studies / A. KOWALCZYK, K. Nawrot-Chorabik, D. Tabor, D. Latowski // W: „No stress - no life” : XLIV Winter School of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Jagiellonian University in Cracow : Zakopane, 14-18 February 2017 : programme and book of abstracts. — Kraków : Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of the Jagiellonian University, cop. 2017. — S. 88. — A. Kowalczyk - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Porównanie właściwości antyoksydacyjnych podbiału \emph{Tussilago farfara} i czystka \emph{Cistus incanus} metodą redukcji kationorodnika ABTS : [abstrakt][Comparative analysis of coltsfoot \emph{Tussilago farfara} and rockrose \emph{Cistus incanus} antioxidant properties by ABTS radical cation reduction method] / Anna KOWALCZYK, Anna Pawlak, Marek Chyc, Martyna Wasilewska, Dariusz Latowski // W: VII lubelskie sympozjum doktorantów nauk farmaceutycznych wraz z otwartym seminarium nauk o życiu [Dokument elektroniczny] : Lublin, 19 kwietnia 2016 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin : s. n.], [2016]. — S. 41–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ltwnf.org/index.php/ksiazka-abstraktow-z-vii-lsdnf/ [2016-09-28]. — A. Kowalczyk - pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. A. Kowalczyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: podbiał, czystek, antyoksydanty, ABTS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Resistance to arsenic of plant callus tissue inoculated with arsenic resistant bacteria / Anna KOWALCZYK, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Dariusz Latowski // Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X. — 2016 vol. 63 Suppl. 2, s. 18. — A. Kowalczyk - pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. — BIO 2016 Congress : Wrocław, Poland, September 13th–16th 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w badaniach biodegradacji polietylenu[Application of FTIR spectroscopy in polyethylene biodegradation research] / A. KOWALCZYK, M. Chyc, D. Latowski // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach. — Lublin : [Płouszowice-Kolonia : Grafforma Grzegorz Mazur], 2014. — Dod. ISBN 978-83-939465-1-8 (całość). — ISBN: 978-83-939465-2-5. — S. 221–224. — Bibliogr. s. 224, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: