Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kowalczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11173
201811
201744
2016523
201411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11371
201811
20174121
2016514
201411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1192
201811
201744
2016532
201411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1129
201811
201744
2016523
201411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem11110
201811
201744
2016514
201411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1147
201811
201744
2016532
2014111
 • \emph{Achromobacter xylosoxidans} as a new microorganism strain colonizing high-density polyethylene as a key step to its biodegradation / Anna KOWALCZYK, Marek Chyc, Przemysław Ryszka, Dariusz Latowski // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2016 vol. 23 iss. 11, s. 11349–11356. — Bibliogr. s. 11355–11356, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-13. — A. Kowalczyk - pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. — tekst: https://goo.gl/Wp3yYW

 • keywords: SEM, FTIR, biodegradation, polymers, microorganisms, HDPE

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-016-6563-y

2
 • Analysis of the polylactide biodegradation by \emph {Aspergillus niger} and \emph {Penicillum minioluteum} / Capała Emilia, KOWALCZYK Anna, Chyc Marek, Tyński Piotr, Sadurski Waldemar, Latowski Dariusz // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 32. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}. — A. Kowalczyk – dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: polylactide, biodegradation, molds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of selected plant-bacteria interactions in arsenic-contaminated soil bioremediation / Dariusz Latowski, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Anna KOWALCZYK, Dorota Tabor // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 25–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]. — A. Kowalczyk - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biochemical pathways of arsenic uptake from the environment to human cells / Anna KOWALCZYK, Dariusz Latowski // Molecular Biophysics and Biochemistry [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2398-970X. — 2016 vol. 1 iss. 1, s. 9–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.oatext.com/pdf/MBB-1-103.pdf [2017-09-27]. — Bibliogr. s. 14–16. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-26. — A. Kowalczyk - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: arsenic uptake, aquaporins, permeases, phosphate transporters, rice

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15761/MBB.1000103

5
 • Interakcje tkanki kalusowej jodły kaukaskiej (\emph{Abies nordmanniana}) z bakterią oporną na arsen w warunkach zanieczyszczenia tym pierwiastkiemCaucasian fir callus tissue and arsenic resistant bacteria interaction under arsenic stress conditions / Anna KOWALCZYK, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Krzysztof Kleszcz, Dariusz Latowski // W: Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia referatów i posterów : Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji - historia, kierunki badawcze i osiągnięcia : 5–6 czerwca 2017, Kraków–Bełchatów = Current challenges in reclamation to forest : international scientific conference : book of abstracts : Department of Forest Ecology and Reclamation - history, research interests and achievements / pod red. Marka Pająka ; Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji. Wydział Leśny. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017. — ISBN: 978-83-64758-56-0. — S. 73–75. — Tekst pol.-ang.. — A. Kowalczyk - pierwsza afiliacja: Uniwersytet Jagielloński

 • słowa kluczowe: arsen, bakterie, oporność, jodła kaukaska, kalus

  keywords: arsenic, resistance, bacteria, caucasian fir, callus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Isolation, screening and identification of mercury resistant bacteria from mercury contaminated soil / Anna KOWALCZYK, Magdalena Wilińska, Marek Chyc, Monika Bojko, Dariusz Latowski // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 164. — A. Kowalczyk – afiliacja: University of Sciences and Technology ; dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • keywords: mercury, wastewater treatment, bioremediation, soil bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Optymalizacja procesu biodegradacji polilaktydu przez modyfikację składu chemicznego i dobór mikroorganizmów / Tadeusz Kowalski, Dariusz Latowski, Marek Chyc, Anna KOWALCZYK, Piotr Tyński, Waldemar Sadurski, Emilia Capała // W: Kraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — e-ISBN: 978-83-942282-2-4. — S. 19–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/KITS-Abstrakty-1.pdf [2017-07-11]. — A. Kowalczyk - dod. afiliacja: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Plant-microbe interactions and resistance to arsenic under stress conditions - preliminary studies / A. KOWALCZYK, K. Nawrot-Chorabik, D. Tabor, D. Latowski // W: „No stress - no life” : XLIV Winter School of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Jagiellonian University in Cracow : Zakopane, 14-18 February 2017 : programme and book of abstracts. — Kraków : Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of the Jagiellonian University, cop. 2017. — S. 88. — A. Kowalczyk - dod. afiliacja: Jagiellonian University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Porównanie właściwości antyoksydacyjnych podbiału \emph{Tussilago farfara} i czystka \emph{Cistus incanus} metodą redukcji kationorodnika ABTS : [abstrakt][Comparative analysis of coltsfoot \emph{Tussilago farfara} and rockrose \emph{Cistus incanus} antioxidant properties by ABTS radical cation reduction method] / Anna KOWALCZYK, Anna Pawlak, Marek Chyc, Martyna Wasilewska, Dariusz Latowski // W: VII lubelskie sympozjum doktorantów nauk farmaceutycznych wraz z otwartym seminarium nauk o życiu [Dokument elektroniczny] : Lublin, 19 kwietnia 2016 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin : s. n.], [2016]. — S. 41–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ltwnf.org/index.php/ksiazka-abstraktow-z-vii-lsdnf/ [2016-09-28]. — A. Kowalczyk - pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. A. Kowalczyk - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: podbiał, czystek, antyoksydanty, ABTS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Resistance to arsenic of plant callus tissue inoculated with arsenic resistant bacteria / Anna KOWALCZYK, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Dariusz Latowski // Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X. — 2016 vol. 63 Suppl. 2, s. 18. — A. Kowalczyk - pierwsza afiliacja: Jagiellonian University. — BIO 2016 Congress : Wrocław, Poland, September 13th–16th 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni w badaniach biodegradacji polietylenu[Application of FTIR spectroscopy in polyethylene biodegradation research] / A. KOWALCZYK, M. Chyc, D. Latowski // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach. — Lublin : [Płouszowice-Kolonia : Grafforma Grzegorz Mazur], 2014. — Dod. ISBN 978-83-939465-1-8 (całość). — ISBN: 978-83-939465-2-5. — S. 221–224. — Bibliogr. s. 224, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: