Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Berent, dr inż.

adiunkt

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ACMiN, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3786-1405

ResearcherID: brak

Scopus: 36459591100

PBN: 3955431

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of stresses and crystal structure in the surface layer of hexagonal polycrystalline materials: a new methodology based on grazing incidence diffraction
  AutorzyMarianna MARCISZKO, Andrzej BACZMAŃSKI, Chedly Braham, Mirosław WRÓBEL, Wilfrid Seiler, Sebastian WROŃSKI, Katarzyna BERENT
  ŹródłoJournal of Applied Crystallography. — 2016 vol. 49 iss. 1, s. 85–102. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1107/S1600576715021810/pdf
2
3
 • [referat, 2018]
 • TytułA three-dimensional analysis of localized transport phenomena in SOFC anode
  AutorzyTomasz PROKOP, Katarzyna BERENT, Hiroshi Iwai, Janusz SZMYD, Grzegorz BRUS
  ŹródłoIHTC-16 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 16th International Heat Transfer Conference : August 10–15, 2018, Beijing, China. — [Beijing : s. n.], [2018]. — S. 1–8
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułA three-dimensional numerical assessment of heterogeneity impact on a solid oxide fuel cell’s anode performance
  AutorzyTomasz A. PROKOP, Katarzyna BERENT, Janusz S. SZMYD, Grzegorz BRUS
  ŹródłoCatalysts [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 8 iss. 11 art. no. 503, s. 1–14. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4344/8/11/503/pdf
6
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania stopów wysokiej entropii otrzymywanych metodą spiekania
  AutorzyJ. CIEŚLAK, J. TOBOŁA, K. BERENT, M. MARCISZKO
  ŹródłoOSSM 2016 : XI Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Radom–Turno, 19–22 czerwca 2016 r. : program i abstrakty / red. Tadeusz Szumiata, Małgorzata Gzik-Szumiata, Kazimierz Hibner. — [Radom : s. n.], [2016]. — S. [1] ID O-20
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBiogenic crystallographically continuous aragonite helices: the microstructure of the planktonic gastropod emph{Cuvierina}
  AutorzyMarc G. Willinger, Antonio G. Checa, Jan T. Bonarski, Marek Faryna, Katarzyna BERENT
  ŹródłoAdvanced Functional Materials. — 2016 vol. 26 iss. 4, s. 553–561
8
 • [referat, 2016]
 • TytułCharacterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformation
  AutorzyB. DUBIEL, P. Indyka, A. KRUK, I. KALEMBA-REC, T. MOSKALEWICZ, K. BERENT, M. GAJEWSKA
  ŹródłoAMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — S. [1–2] CP3
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCharacterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformation
  AutorzyBeata DUBIEL, Paulina Indyka, Adam KRUK, Izabela KALEMBA-REC, Tomasz MOSKALEWICZ, Katarzyna BERENT, Marta GAJEWSKA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2016 R. 37 nr 4, s. 150–155
10
 • [referat, 2018]
 • TytułCharacterization of crystallographic relationships at the interfaces of biocomposite mollusk shells
  AutorzyMartyna Strąg, Magdalena Bieda, Anna Jarzębska, Katarzyna BERENT, Kinga NALEPKA, Antonio Checa, Krzysztof Sztwiertnia
  Źródło6textsuperscript{th} Dresden nanoanalysis symposium : ”materials challenges for automotive industry – micro- and nanoscale characterization” : abstract booklet : August 31textsuperscript{st}, 2018, Dresden. — [Dresden : s. n.], [2018]. — S. 67
11
 • [referat, 2018]
 • TytułCharacterization of crystallographic relationships at the interfaces of biocomposite mollusk shells
  AutorzyM. Strąg, M. Bieda, A. Jarzębska, K. BERENT, K. NALEPKA, A. Checa, K. Sztwiertnia
  ŹródłoProceedings of I European summer school on Materials science : 29.VIII–31.VIII 2018, Dresden / ed. by Magdalena Bieda ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Poland, Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis, Germany. — Kraków–Dresden : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2018. — S. 10–13
12
 • [referat, 2015]
 • TytułCharacterization of explosively welded copper to titanium sheets by TEM and SEM : [abstract]
  AutorzyW. Skuza, H. Paul, K. BERENT, P. Bobrowski, J. Morgiel
  ŹródłoMaterials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20. September 2015, Warsaw, Poland / Warsaw University of Technology. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015]. — S. [65]
13
14
 • [referat, 2017]
 • TytułChemical reaction of Ga based alloys on Cu substrate
  AutorzyTomasz Gancarz, Katarzyna BERENT
  ŹródłoEuromat 2017 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : 17-22 September 2017, Thessaloniki, Greece : final program / Hellenic Metallurgical Society (HMS) ; Hellenic Society for the Science & Technology of Condensed Matter (HSSTCM). — [Thessaloniki : s. n.], [2017]. — S. [1] C5-P-THU-P2-2
15
16
 • [referat, 2017]
 • TytułCrystallographic relationships at the interiors and interfaces of biocomposite mollusk shells
  AutorzyMartyna Strąg, Magdalena Bieda, Anna Jarzębska, Katarzyna BERENT, Kinga NALEPKA, Antonio G. Checa, Krzysztof Sztwiertnia
  Źródło6textsuperscript{th} international PhD seminar Kraków - Dresden – Warsaw : 29 November–1 December 2017, Kraków : book of abstracts / ed. by Zbigniew Pędzich, Kamil Wojciechowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2017. — S. 20–21
17
 • [referat, 2018]
 • TytułDeveloping multi-scale heterogeneous numerical model to address the problem of microstructure degradation in SOFC
  AutorzyTomasz A. PROKOP, Katarzyna BERENT, Hiroshi Iwai, Janusz S. SZMYD, Grzegorz BRUS
  ŹródłoProceedings of 13textsuperscript{th} European SOFC & SOE forum 2018 [Dokument elektroniczny] : 3–6 July 2018, Lucerne, Switzerland / ed. by Ellen Ivers-Tiffée [et al.]. — [Switzerland] : European Fuel Cell Forum AG, [2018]. — S. 296–305
18
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDevelopment of solid oxide fuel cell manufacturing methodology using robocasting technology
  AutorzyM. CHALUSIAK, G. BRUS, K. BERENT, M. MOŹDZIERZ, J. S. SZMYD
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-07
19
 • [referat, 2015]
 • TytułDiffusion in multiphase systems: a comparison of mathematical models with experimental data
  AutorzyMarek ZAJUSZ, Bogusław BOŻEK, Katarzyna TKACZ-ŚMIECH, Katarzyna BERENT, Marek DANIELEWSKI
  ŹródłoMathematics in technical and natural sciences : 14textsuperscript{th} conference : Kościelisko, 18textsuperscript{th}–24textsuperscript{th} September 2015. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 35
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDiffusive interaction between $Ni-Cr-Al$ alloys
  AutorzyKatarzyna TKACZ-ŚMIECH, Marek DANIELEWSKI, Bogusław BOŻEK, Katarzyna BERENT, Dariusz ZIENTARA, Marek ZAJUSZ
  ŹródłoMetallurgical and Materials Transactions. A, Physical Metallurgy and Materials. — 2017 vol. 48 iss. 5, s. 2633–2642
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDiluent changes the physicochemical and electrochemical properties of the electrophoretically-deposited layers of carbon nanotubes
  AutorzyAleksandra BENKO, Marek NOCUŃ, Katarzyna BERENT, Marta GAJEWSKA, Łukasz KLITA, Jan WYRWA, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoApplied Surface Science. — 2017 vol. 403, s. 206–217. — tekst: https://goo.gl/5orijo
22
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDynamic characteristics of a direct internal reforming Solid Oxide Fuel Cell to address fuel starvation
  AutorzyM. CHALUSIAK, G. BRUS, M. MOŹDZIERZ, K. BERENT, S. Kimijima
  ŹródłoBiuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych. — 2017 no. 11, s. P-08
23
 • [referat, 2016]
 • TytułEffect of dispersant on the physicochemical and electrochemical properties of the EPD-deposited CNTS layers
  AutorzyAleksandra BENKO, Marek NOCUŃ, Jan WYRWA, Katarzyna BERENT, Andrzej BERNASIK, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoCarbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — [USA : s. n.], [2016]. — S. 1–3
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEffect of graphene layers on phenomena occurring at interface of $Sn-Zn-Cu$ solder and Cu substrate
  AutorzyJanusz Pstruś, Piotr Ozga, Tomasz Gancarz, Katarzyna BERENT
  ŹródłoJournal of Electronic Materials. — 2017 vol. 46 no. 8, s. 5248–5258. — tekst: https://goo.gl/MRx8bk
25
 • [referat, 2016]
 • TytułEffect of high plastic deformation on microstructure and mechanical properties of zinc alloys with magnesium
  AutorzyA. Jarzębska, M. Bieda, J. Kawałko, K. BERENT, Ł. Rogal, K. Sztwiertnia, K. PIEŁA, W. Pachla
  ŹródłoAMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — S. [1] EO9