Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Dworzak, mgr inż.

asystent

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kigbp

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6356-3228

ResearcherID: brak

Scopus: 56979065800

PBN: 3961340

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [article, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych
  AutorzyJózef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54
2
 • [article, 2016]
 • TytułAnaliza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomitu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53
3
 • [article, 2017]
 • TytułAnaliza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW
  AutorzyJózef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2017 t. 73 nr 3, s. 58–66. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1132-pdf.html
4
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAnaliza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW
  AutorzyJózef PYRA, Michał DWORZAK, Bartosz Papiński
  ŹródłoXXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 43
5
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAnaliza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyDagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA, Michał DWORZAK
  ŹródłoXVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — S. 13
6
 • [article, 2017]
 • TytułAnaliza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyMichał DWORZAK, Dagmara NOWAK-SENDEROWSKA, Józef PYRA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 265–278
7
 • [article, 2015]
 • TytułAnaliza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku
  AutorzyJózef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46
8
 • [article, 2019]
 • TytułComparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
  AutorzyAnaliza porównawcza fragmentacji urobku wyznaczonej na podstawie metody fotogrametryczną oraz modelu Kuz-Ram
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 1, s. 259–266
9
10
11
 • [proceedings, 2015]
 • TytułDobór optymalnego opóźnienia milisekundowego – studium przypadku
  AutorzyAnna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 225–236
12
 • [article, 2015]
 • TytułKompleksowa analiza fragmentacji usypu urobku
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2015 nr 8, s. 25–33
13
 • [article, 2015]
 • TytułModułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60
14
 • [proceedings, 2018]
 • TytułNowe możliwości pomiarowe AGH Kraków w zakresie wzorcowania oraz badań przetworników drgań : [abstrakt]
  AutorzyMichał TWARDOSZ, Michał DWORZAK
  ŹródłoBezpieczeństwo robót strzałowych : konferencja naukowo-techniczna : 3–5 października 2018, Ustroń : program. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, [2018]. — S. 16, 50
15
 • [proceedings, 2015]
 • TytułOddziaływanie drgań i PFU na otoczenie podczas urabiania skał z użyciem ROCKSPLITTER
  AutorzyJózef PYRA, Jan WINZER, Michał TWARDOSZ, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Anna SOŁTYS
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 119–129
16
 • [proceedings, 2015]
 • TytułPerspektywy wykorzystania danych przestrzennych z niemetrycznych zdjęć cyfrowych w robotach strzałowych odkrywkowych zakładów górniczych
  AutorzyMichał DWORZAK, Józef PYRA, Andrzej BIESSIKIRSKI, Andrzej Brzozowski
  ŹródłoTechnika strzelnicza w górnictwie i budownictwie [Dokument elektroniczny] : 2 edycja konferencji naukowo-technicznej : 7–9 października 2015 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2015]. — S. 63–82
17
 • [article, 2017]
 • TytułPorównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymywanych z wodnych roztworów saletry amonowej
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2017 t. 96 nr 3, s. 571–574
18
 • [article, 2016]
 • TytułPorównanie właściwości saletry amonowej wykorzystywanej w nawozach mineralnych i w produkcji materiałów wybuchowych
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2016 t. 95 nr 7, s. 1381–1384
19
 • [proceedings, 2017]
 • TytułPorównanie właściwości topograficznych i morfologicznych materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymanych na bazie wodnego roztworu saletry amonowej oraz RSM
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK
  ŹródłoIPOEX 2017 : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : materiały wybuchowe - badania - zastosowanie - bezpieczeństwo : materiały : Ustroń Zawodzie : 5-7 czerwca 2017 r. / Instytut Przemysłu Organicznego. — [Warszawa : IPO], [2017]. — S. 54–55
20
 • [article, 2016]
 • TytułPośrednia analiza fragmentacji urobku otrzymanego w wyniku robót strzałowych wykonywanych w kopalni dolomitu
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 7, s. 33–38
21
 • [proceedings, 2017]
 • TytułPrognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych
  AutorzyJózef PYRA, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Paweł Kłósko
  ŹródłoXVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — S. 18
22
 • [article, 2017]
 • TytułPrognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych
  AutorzyJózef PYRA, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał TWARDOSZ, Paweł Kłósko
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 247–264
23
 • [article, 2014]
 • TytułReakcja fundamentu budynku na niskoczęstotliwościowe drgania wzbudzane robotami strzałowymi
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 65–70
24
 • [article, 2014]
 • TytułRozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowym
  AutorzyJózef PYRA, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Anna SOŁTYS, Jan WINZER
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 10, s. 52–57
25
 • [proceedings, 2015]
 • TytułVarious methods of the ground vibration assessment
  AutorzyAndrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Michał DWORZAK
  ŹródłoProceedings of the forty-first annual conference on explosives and blasting technique : February 1–4, 2015, New Orleans, LA USA / International Society of Ecplosive Engineers. — USA : ISEE, cop. 2015. — S. 403–412