Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Dworzak, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6356-3228

ResearcherID: brak

Scopus: 56979065800

PBN: 3961340

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych
2
 • Analiza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomitu
3
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW
4
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW
5
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym
6
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym
7
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku
8
 • Comparison analysis of muck pile fragmentation obtained through the photogrammetry method and based on the Kuz-Ram empirical model
9
10
 • Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditions
11
 • Dobór optymalnego opóźnienia milisekundowego – studium przypadku
12
 • Influence of the ammonium nitrate(V) porous prill assortments and absorption index on ammonium nitrate fuel oil blasting properties
13
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobku
14
 • Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych
15
 • Nowe możliwości pomiarowe AGH Kraków w zakresie wzorcowania oraz badań przetworników drgań
16
 • Oddziaływanie drgań i PFU na otoczenie podczas urabiania skał z użyciem ROCKSPLITTER
17
 • Perspektywy wykorzystania danych przestrzennych z niemetrycznych zdjęć cyfrowych w robotach strzałowych odkrywkowych zakładów górniczych
18
 • Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymywanych z wodnych roztworów saletry amonowej
19
 • Porównanie właściwości saletry amonowej wykorzystywanej w nawozach mineralnych i w produkcji materiałów wybuchowych
20
 • Porównanie właściwości topograficznych i morfologicznych materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymanych na bazie wodnego roztworu saletry amonowej oraz RSM
21
 • Pośrednia analiza fragmentacji urobku otrzymanego w wyniku robót strzałowych wykonywanych w kopalni dolomitu
22
 • Prognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych
23
 • Prognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych
24
 • Reakcja fundamentu budynku na niskoczęstotliwościowe drgania wzbudzane robotami strzałowymi
25
 • Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowym