Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Dworzak, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa Odkrywkowego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6356-3228

ResearcherID: brak

Scopus: 56979065800

PBN: 3961340

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczych
2
 • Analiza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomitu
3
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW
4
 • Analiza porównawcza kosztów eksploatacji przy wykonywaniu robót strzałowych z wykorzystaniem różnych systemów inicjowania ładunków MW
5
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym
6
 • Analiza porównawcza zagrożeń występujących podczas wykonywania robót strzałowych w górnictwie odkrywkowym
7
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadku
8
9
 • Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditions
10
 • Dobór optymalnego opóźnienia milisekundowego – studium przypadku
11
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobku
12
 • Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowych
13
 • Nowe możliwości pomiarowe AGH Kraków w zakresie wzorcowania oraz badań przetworników drgań
14
 • Oddziaływanie drgań i PFU na otoczenie podczas urabiania skał z użyciem ROCKSPLITTER
15
 • Perspektywy wykorzystania danych przestrzennych z niemetrycznych zdjęć cyfrowych w robotach strzałowych odkrywkowych zakładów górniczych
16
 • Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymywanych z wodnych roztworów saletry amonowej
17
 • Porównanie właściwości saletry amonowej wykorzystywanej w nawozach mineralnych i w produkcji materiałów wybuchowych
18
 • Porównanie właściwości topograficznych i morfologicznych materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymanych na bazie wodnego roztworu saletry amonowej oraz RSM
19
 • Pośrednia analiza fragmentacji urobku otrzymanego w wyniku robót strzałowych wykonywanych w kopalni dolomitu
20
 • Prognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych
21
 • Prognozowanie zasięgu strefy rozrzutu odłamków skalnych dla robót strzałowych w kopalniach odkrywkowych
22
 • Reakcja fundamentu budynku na niskoczęstotliwościowe drgania wzbudzane robotami strzałowymi
23
 • Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowym
24
 • Various methods of the ground vibration assessment
25
 • Weryfikacja struktury matryc materiałów emulsyjnych otrzymanych z wodnych roztworów saletry amonowej oraz mieszaniny azotanu(V) amonu z wodnym roztworem saletry amonowej