Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Ziemniak, mgr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3332-4725

ResearcherID: ABB-4322-2020

Scopus: 57204868174

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • A statistical approach to discordant detrital zircon data from Scandinavian Caledonides
2
 • Defining tectonic boundaries using detrital zircon signatures of Precambrian metasediments from Svalbard's Southwestern Caledonian Basement Province
3
 • Detrital zircon age signatures of Precambrian metasediments from southern Wedel Jarlsberg Land and Sørrkapp Land (Spitsbergen) defining a major tectonic boundary within the Southwestern Svalbard’s Caledonian Basement Province
4
 • Geochronological constraints on Caledonian strike-slip displacement in Svalbard, with implications for the evolution of the Arctic
5
 • Interpretation of discordant detrital zircon ages from the Southwestern Basement Province of Svalbard
6
 • Kyanite-garnet gneisses of the Kåfjord Nappe – North Norwegian Caledonides: P-T conditions and monazite Th-U-Pb dating
7
 • Late Caledonian shearing in SW Spitsbergen – new age constrains from $^{40}Ar/^{39}Ar$ muscovite geochronology
8
 • Neoproterozoic stratigraphy and provenance of Wedel Jarlsberg Land, Svalbard: new insights into the origin and transport history of the Southwestern Province
9
 • Neoproterozoic stratigraphy of the Southwestern Basement Province, Svalbard (Norway): constraints on the Proterozoic-Paleozoic evolution of the North Atlantic-Arctic Caledonides
10
 • Retrograde monazite records Early Devonian sinistral strike-slip shearing in the Müllernesset Formation, SW Svalbard
11
 • The Baklia Fault Zone – a regional strike-slip zone splitting Prins Karls Foreland (Svalbard)
12
 • The structural evolution of the enigmatic Jørgenfjellet Nappe from Spitsbergen
13
 • Th-U-total Pb monazite geochronology records Ordovician (444 Ma) metamorphism/partial melting and Silurian (419 Ma) thrusting in the Kåfjord Nappe, Norwegian Arctic Caledonides
14
 • Timing and pressure - temperature conditions of migmatization and thrusting of the Kåfjord Nappe, Scandinavian Caledonides