Wykaz publikacji wybranego autora

Bartosz Puzio, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-0220-2381

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułHydrothermal synthesis of phosphate and arsenate copper minerals - libethenithe and olivenite
  AutorzyJustyna Białek, Konrad Bartnik, Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2017 vol. 47, s. 107
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPhases analysis of the synthetic Pb – As – bearing apatites with various substitutions of halides
  AutorzyJulia Sordyl, Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2018 vol. 48, s. 84. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf
3
 • [referat, 2017]
 • TytułPredictions of thermodynamic properties of As-bearing apatites from linear trends in existing data
  AutorzyB. PUZIO, M. MANECKI
  ŹródłoGoldschmidt2017 [Dokument elektroniczny] : Paris, France, August 13–18, 2017 : [abstracts]. — [Paris : s. n.], [2017]. — S. [1]
4
 • [referat, 2018]
 • TytułPrediction of thermodynamic properties of apatites based on systematic effect of ionic substitutions on their stability and solubility
  AutorzyBartosz PUZIO, Maciej MANECKI
  ŹródłoHerl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29textsuperscript{th}–April 3textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — S. [52–53]
5
 • [referat, 2018]
 • TytułPrediction of the entropy for As - apatites based on lattice volume
  AutorzyB. PUZIO, M. MANECKI
  ŹródłoGoldschmidt2018 [Dokument elektroniczny] : Boston, [USA], August 12–17 2018 : [abstracts]. — [Boston : s. n.], [2018]. — S. [1]
6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPrediction of the solubility stable for Pb – As – bearing apatites with different halides substitutions
  AutorzyBartosz PUZIO, Maciej MANECKI
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2018 vol. 48, s. 77. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf
7
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułQuantitative determination of Ostwald ripening of mimetite
  AutorzyJulia Sordyl, Bartosz PUZIO, Maciej MANECKI
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2017 vol. 47, s. 53
8
9
 • [referat, 2019]
 • TytułThermodynamics of pyromorphite - vanadinite solid solution series
  AutorzyBartosz PUZIO, Urszula SOLECKA, Maciej MANECKI, Tomasz BAJDA
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 87–88
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułTransition from endothermic to exothermic dissolution of hydroxyapatite $Ca_{5}(PO_{4})_{3}OH$-johnbaumite $Ca_{5}(AsO_{4})_{3}OH$ solid solution series at temperatures ranging from $5$ to $65^{circ}$C
  AutorzyBartosz PUZIO, Maciej MANECKI, Monika KWAŚNIAK-KOMINEK
  ŹródłoMinerals [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 8 iss. 7 art. no. 281, s. 1–21. — tekst: http://www.mdpi.com/2075-163X/8/7/281/pdf