Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Sagan, dr inż.

poprzednio: Czaja

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4137-6613

ResearcherID: W-2730-2018

Scopus: 57192111380

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w Gorzanowie
  AutorzyDaniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna CZAJA
  ŹródłoAwarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 20–23 maja 2015 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, [2015]. — S. 219–226
 • słowa kluczowe: katastrofa budowlana, więźba dachowa, zespół pałacowy w Gorzanowie

  keywords: construction disaster, roof truss, Palace Complex in Gorzanow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza zakłóceń systemu logistycznego przedsięwzięcia remontu i rekonstrukcji obiektu zabytkowego – studium przypadku
  AutorzyCZAJA Joanna, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna, WAŁACH Daniel
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14084–14093
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of factors stimulating and conditioning the application of reverse logistics in construction
  AutorzyA. SOBOTKA, J. CZAJA
  Źródło15th German-Lithuanian-Polish colloquium and meeting of EURO working group OR in sustainable development and civil engineering : innovative solutions in civil engineering and management : 19th–21st June 2015, Poznań : book of abstracts. — [Poznań : s. n.], [2015]. — S. 3
 • keywords: waste management, reverse logistics, construction project, building's life cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn environmental life-cycle assessment of selected concrete recycling processes
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2017 vol. 10, s. 123–130
 • słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, ocena środowiskowa, kruszywo z recyklingu betonu

  keywords: LCA, sustainable construction, RCA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/235373XCT.17.176.7284

8
9
 • [referat, 2017]
 • TytułAssessment of material solutions of office building structure within integrated lice cycle design process
  AutorzyDaniel WAŁACH, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoWMCAUS 2017 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – architecture – urban planning symposium : 12–16 June, 2017, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2017]. — S. [821]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCost-saving environmental activities on construction site – cost efficiency of waste management: case study
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN
  ŹródłoProcedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 161, s. 388–393. — tekst: https://goo.gl/b0qqPw
 • keywords: sustainable development, waste management, construction site, C&D debris

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.proeng.2016.08.579

12
13
 • [referat, 2015]
 • TytułDiagnostyka zabytkowych konstrukcji drewnianych w aspekcie badań sklerometrycznych na przykładzie stropów pałacu w Gorzanowie
  AutorzyJASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna, CZAJA Joanna, Rydkodym Jakub
  ŹródłoXLIV Międzynarodowe seminarium kół naukowych [Dokument elektroniczny] : koła naukowe szkołą twórczego działania : Olsztyn, 27–28 kwietnia 2015 / pod red. Joanny A. Pawłowicz, Elżbiety Szafranko. — Olsztyn : KNMAiU KRESKA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Olsztynie, 2015. — S. 126–131
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułEmissions and energy consumption of new generation concretes at the production stage
  AutorzyDaniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 189
 • keywords: energy consumption, sustainable development, new generation concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2016]
 • TytułEnvironmental cost-saving activities on construction site - cost-efficiency of waste management: case study
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN
  ŹródłoWMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2016]. — S. 9
 • keywords: sustainable development, waste management, construction site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułImpact of Serpula lacrymans on the mechanical properties of wood
  AutorzyDaniel WAŁACH, Joanna CZAJA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA
  ŹródłoAnnals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology. — 2015 no. 92, s. 455–460
 • keywords: corrosion, mold, wood

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułIntercultural management on construction site
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN
  ŹródłoScientific problems in project management / ed. by Dariusz Skorupka, Marcin Flieger. — Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015. — S. 41–51
 • keywords: civil engineering, multiculturalism, team management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułJak gospodarować odpadami na budowie?
  AutorzyJoanna SAGAN, Anna SOBOTKA
  ŹródłoBuilder (Warszawa). — 2016 R. 20 nr 10, s. 84–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułKierunki rozwoju technologii recyklingu betonu
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN
  ŹródłoAktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa : IV Forum budowlane - Płock 2016 : [praca zbiorowa] / red. Anna Krawczyńska-Piechna ; Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa. — [Warszawa] : Politechnika Warszawska. Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii. Instytut Budownictwa, 2016. — S. 193–200
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, technologia recyklingu, recykling betonu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2018]
 • TytułKoncepcja oceny robót renowacyjnych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju
  AutorzyAnna SOBOTKA, Joanna SAGAN, Magdalena GICALA
  ŹródłoRenowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : IX konferencja naukowo-techniczna : Zielona Góra, 21–23 marca 2018 : materiały konferencyjne, streszczenia / Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, [2018]. — S. 113–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułKształtowanie strategicznego planu rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego – studium przypadku
  AutorzyMagdalena GICALA, Joanna SAGAN
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2017 nr 10, s. 124–139
 • słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, metoda SWOT/TOWS, strategiczny plan rozwoju, kluczowe czynniki sukcesu

  keywords: strategic management, strategic development plan, SWOT/TOWS method, key success factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułLogistyka odzysku w cyklu życia obiektu budowlanego
  AutorzySOBOTKA Anna, CZAJA Joanna
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14744–14752
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: