Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Proficz, mgr inż.

doktorant

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge
2
 • Inwentaryzacja stanu prac remontowych komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"
3
 • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III
4
 • Koncepcja wykonywania obudowy szybów wierconych - metoda betonowania ciągłego
5
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowania
6
 • Porównanie obliczeniowych i zaobserwowanych wielkości osiadań terenu w rejonie estakady Stefanów-Bogdanka
7
 • Selected aspects of logistics in the context of the selection of the optimal floor system for retrofit buildings in the early twentieth century
8
 • Selected logistical challenges in the analysis of technical-economic construction systems
9
 • Środek transportowy z własnym napędem do kolei podwieszonej
10
 • Technika zamrażania gruntów i skał luźnych
11
 • Termicznie zróżnicowane warunki dojrzewania betonu w kontekście budownictwa podziemnego
12
 • The concept of determining the quality of the rock mass using a multi-criteria analysis ELECTRE III
13
 • Using of the image analysis in the assessment of architectural concrete surface porosity
14
 • Wybrane aspekty logistyczne w kontekście doboru optymalnego systemu stropowego modernizowanych obiektów budowlanych z początku XX wieku
15
 • Wybrane wyzwania logistyczne w analizie techniczno-ekonomicznej systemów budownictwa
16
 • Wybrane zagadnienia techniki i technologii głębienia szybów
17
 • Zastosowanie analizy obrazu w ocenie porowatości powierzchniowej betonów architektonicznych