Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Woźniak, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza kondycji komponentów prototypowych po wysyłce
  AutorzyBARAN Marcin, JURCZYK Krzysztof, WOŹNIAK Wojciech
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 14021–14025
2
 • [referat, 2016]
 • TytułArtificial neural networks as a useful tool for demand forecasting
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoStart-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. — S. 30
3
 • [referat, 2016]
 • TytułDemand forecasting with the usage of artificial neural networks on the example of a distribution enterprise
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Katarzyna GDOWSKA, Jerzy MIKULIK, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoICIL 2016 : 13textsuperscript{th} International Conference on Industial Logistics : 28 September – 1 October, Zakopane, Poland : conference proceedings / ed. Tadeusz Sawik ; AGH University of Science and Technology, International Center for Innovation and Industrial Logistics. — Poland : AGH University of Science and Technology, cop. 2016. — S. 84–93
4
 • [referat, 2017]
 • TytułEfektywność procesu modelowania w zależności od wyboru odpowiedniego narzędzia : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Monika KLAŚ, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoFlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 20
5
 • [referat, 2017]
 • TytułFlexSim Simulation Software as a useful tool for modeling and simulation of the complex logistics processes
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoKraków InnoTech Summit [Dokument elektroniczny] : badania - technologie - biznes : [4.04.2017, Kraków, Polska] : księga abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2017]. — S. 8
6
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułImplementacja strategii uzupełniania poziomu zapasów w systemie przeglądu ciągłego w środowisku Matlab
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Kamil Krawczyk, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoWybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 4 / pod red. Jerzego Feliksa. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 358–376
7
 • [monografia, 2016]
 • TytułInteligentne budynki - informacja i bezpieczeństwo
  AutorzyAUGUSTYN Grzegorz, [et al.], JURCZYK Krzysztof, KRZYWDA Magdalena, MATUSIK Mateusz, MIKULIK Jerzy, [et al.], PAWLIK Marcin, RUMIN Rafał, [et al.], SOLIŃSKI Ireneusz, SOLIŃSKI Bartłomiej, TUROŃ Kinga, WOŹNIAK Wojciech ; pod red. Jerzego MIKULIKA
  DetailsKraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2016. — 201 s.
8
9
 • [referat, 2017]
 • TytułKrótkoterminowe prognozowanie wielkości udziału komponentów uszkodzonych w produkcji całkowitej z wykorzystaniem metod wygładzania wykładniczego : [streszczenie]
  AutorzyWojciech WOŹNIAK, Jerzy MIKULIK
  ŹródłoFlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 29
10
11
 • [referat, 2016]
 • TytułModelling and optimization of coal fuels production process
  AutorzyWojciech WOŹNIAK
  ŹródłoInternational symposium on Energy challenges [Dokument elektroniczny] : Gradac, Croatia, 17–18 August 2016 : conference guide. — Croatia : [s. n.], 2016. — S. 22–23
12
13
 • [referat, 2017]
 • TytułMulti-echelon inventory management - current state of art analysis and proposed future research directions
  AutorzyJURCZYK Krzysztof, WOŹNIAK Wojciech
  ŹródłoCLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — S. 626–631
14
 • [referat, 2016]
 • TytułMultiechelon inventory management - current state of art analysis' and proposed future research issues
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoCLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 23
15
 • [referat, 2014]
 • TytułNowoczesna linia do produkcji węglowych paliw kwalifikowanych zapewniająca wysoką jakość produktu
  AutorzyWojciech WOŹNIAK
  ŹródłoTLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1]
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułNowoczesna linia do produkcji węglowych paliw kwalifikowanych zapewniająca wysoką jakość produktu
  AutorzyWojciech WOŹNIAK, Krzysztof JURCZYK, Marcin BARAN
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 814–823
17
 • [referat, 2015]
 • TytułOptymalizacja procesu produkcji węglowych paliw kwalifikowanych na przykładzie przedsiębiorstwa F. H. U. MEDEX sp. z o. o.
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoIBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków / pod red. Jerzego Mikulika. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — S. 239–252
18
19
 • [referat, 2017]
 • TytułPrognozowanie popytu sporadycznego z wykorzystaniem metody Crostona i metody SBA : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Bartłomiej Rachwał, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoFlexSimposium Polska [Dokument elektroniczny] : V jubileuszowa międzynarodowa konferencja Ekspertów modelowania i symulacji FlexSimposium 2017 PL : V edycja : Kraków, 12-13 września 2017 : materiały konfrencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 21
20
 • [referat, 2016]
 • TytułRCM: facility maintenance facing new challenges
  AutorzyMateusz SZYMIEC, Andrzej KOTARBA, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoCLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 47
21
 • [referat, 2016]
 • TytułReliability of label for prototypes
  AutorzyMarcin BARAN, Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoCLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : book of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 10
22
 • [referat, 2017]
 • TytułReliability of label for prototypes
  AutorzyBARAN Marcin, JURCZYK Krzysztof, WOŹNIAK Wojciech
  ŹródłoCLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28textsuperscript{th}–30textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — S. 370–376
23
 • [referat, 2014]
 • TytułSelected problems of the implementation of the decision support system for inventory control in an international production and distribution enterprise
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 120
24
 • [referat, 2015]
 • TytułSterowanie zapasami części zamiennych - aktualny stan zagadnienia i proponowane kierunki dalszych badań : streszczenie
  AutorzyKrzysztof JURCZYK, Marcin BARAN, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoTLM 2015 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XIX konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 9–12 grudnia 2015 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. [1]
25
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułWspomaganie decyzji inżynierskich z wykorzystaniem metod planowania eksperymentów
  AutorzyMarcin BARAN, Krzysztof JURCZYK, Wojciech WOŹNIAK
  ŹródłoWokół inżynierii produkcji 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Józef Matuszek, Bożena Skołud. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 39–47