Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Poprawa, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9026-2252

ResearcherID: brak

Scopus: 56323255000

PBN: 3996597

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
2
 • Deeply concealed half-graben at the SW margin of the East European Craton (SE Poland) - evidence for Neoproterozoic rifting prior to the break-up of Rodinia
3
 • Early Paleozoic evolution of the Peri-Gondwana plates
4
 • Ediacaran-Paleozoic subsidence history of the Volyn-Podillya-Moldavia Basin (W and SW Ukraine, Moldova, NE Romania)
5
 • Geological setting and gas/oil exploration potential of Poland
6
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
7
 • Refined timing and kinematics for Baltica-Avalonia convergence based on the sedimentary record of a foreland basin
8
 • System naftowy basenu wewnętrznego (zachodni Gabon)
9
 • System węglowodorowy z gazem ziemnym w centralnych strefach basenu – zastosowanie jako koncepcji poszukiwawczej w karbońskim basenie górnośląskim
10
 • The geochemical characteristics of the Oligocene - Lower Miocene Menilite Formation in the Polish and Ukrainian Outer Carpathians: a review
11
 • Zwiększanie energooszczędności i wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł kluczem do efektywnego wykorzystania energii