Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Poprawa, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kse

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9026-2252

ResearcherID: brak

Scopus: 56323255000

PBN: 3996597

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w wytypowanych zbiornikach geotermalnych Dewonu, Karbonu i Permu na Niżu Polskim
2
 • Application of USGS methodology for assessing continuous petroleum resources of the paleozoic strata – Wejherowo area
3
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
4
 • Deeply concealed half-graben at the SW margin of the East European Craton (SE Poland) - evidence for Neoproterozoic rifting prior to the break-up of Rodinia
5
6
 • Early Paleozoic evolution of the Peri-Gondwana plates
7
 • Ediacaran-Paleozoic subsidence history of the Volyn-Podillya-Moldavia Basin (W and SW Ukraine, Moldova, NE Romania)
8
 • Ediacaran rift at the SW margin of the East European Craton
9
 • Geological setting and gas/oil exploration potential of Poland
10
 • Hybrid subconventional hydrocarbon system of the Carpathian Foredeep (SE Poland)
11
 • Hybrydowy subkonwencjonalny system naftowy zapadliska przedkarpackiego
12
 • Lower paleozoic oil and gas shales in the Baltic-Podlasie-Lublin Basin (Poland)
13
 • Możliwość występowania złóż gazu zamkniętego w głębokich strefach basenu górnośląskiego
14
 • Multiscale 3D modeling for evaluation of shale gas resources in western part of the Baltic Basin – preliminary results
15
 • New geochemical and geochronological data of magmatic and sub-volcanic exotic rocks from the Late Cretaceous and Paleogene gravelstones (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland)
16
 • New tectonostratigraphic model of the Interior Basin, onshore Gabon, based on reinterpreted seismic data, or how the Central Atlantic was opened
17
 • New unconventional potential of the mature petroleum provinces in Poland
18
 • Nowy niekonwencjonalny potencjał dojrzałych prowincji naftowych w Polsce
19
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
20
 • Perspektywy zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów w aspekcie rozwoju górnictwa naftowego w Polsce
21
22
 • Potencjał dla występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Karpatach zewnętrznych (Polska, Ukraina, Czechy)
23
 • Potencjał poszukiwawczy prowincji naftowych w Polsce
24
 • Refined timing and kinematics for Baltica-Avalonia convergence based on the sedimentary record of a foreland basin
25