Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Poprawa, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9026-2252

ResearcherID: brak

Scopus: 56323255000

PBN: 3996597

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w wytypowanych zbiornikach geotermalnych Dewonu, Karbonu i Permu na Niżu Polskim
2
 • Application of USGS methodology for assessing continuous petroleum resources of the paleozoic strata – Wejherowo area
3
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
4
 • Deeply concealed half-graben at the SW margin of the East European Craton (SE Poland) - evidence for Neoproterozoic rifting prior to the break-up of Rodinia
5
6
 • Early Paleozoic evolution of the Peri-Gondwana plates
7
 • Ediacaran rift at the SW margin of the East European Craton
8
 • Ediacaran-Paleozoic subsidence history of the Volyn-Podillya-Moldavia Basin (W and SW Ukraine, Moldova, NE Romania)
9
 • Geochronology of the Volyn volcanic complex at the western slope of the East European Craton – relevance to the Neoproterozoic rifting and the break-up of Rodinia/Pannotia
10
 • Geological setting and Ediacaran-Palaeozoic evolution of the western slope of the East European Craton and adjacent regions
11
 • Geological setting and gas/oil exploration potential of Poland
12
 • Hybrid subconventional hydrocarbon system of the Carpathian Foredeep (SE Poland)
13
 • Hybrydowy subkonwencjonalny system naftowy zapadliska przedkarpackiego
14
 • Lower Paleozoic oil and gas shale in the Baltic-Podlasie-Lublin Basin (central and eastern Europe) – a review
15
 • Lower paleozoic oil and gas shales in the Baltic-Podlasie-Lublin Basin (Poland)
16
 • Możliwość występowania złóż gazu zamkniętego w głębokich strefach basenu górnośląskiego
17
 • Multiscale 3D modeling for evaluation of shale gas resources in western part of the Baltic Basin – preliminary results
18
 • New geochemical and geochronological data of magmatic and sub-volcanic exotic rocks from the Late Cretaceous and Paleogene gravelstones (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland)
19
 • New tectonostratigraphic model of the Interior Basin, onshore Gabon, based on reinterpreted seismic data, or how the Central Atlantic was opened
20
 • New unconventional potential of the mature petroleum provinces in Poland
21
 • Nowy niekonwencjonalny potencjał dojrzałych prowincji naftowych w Polsce
22
 • Opracowanie map zasięgu, biostratygrafia utworów dolnego paleozoiku oraz analiza ewolucji tektonicznej przykrawędziowej strefy platformy wschodnioeuropejskiej dla oceny rozmieszczenia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
23
 • Perspektywy zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów w aspekcie rozwoju górnictwa naftowego w Polsce
24
25
 • Potencjał dla występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w Karpatach zewnętrznych (Polska, Ukraina, Czechy)