Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Wiśniewska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57117574000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2015]
 • TytułBehavior of Mg-partially stabilized zirconia material in tundish for continuous steel casting
  AutorzySZCZERBA Jacek, WIŚNIEWSKA Klaudia, MADEJ Dominika, Grabowy Marek
  ŹródłoECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1], ID: 02457
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2018]
 • TytułChemical interaction between calcium zirconate and steel slags
  AutorzyLUDWIG M., WIŚNIEWSKA K., ŚNIEŻEK E., SZCZERBA J.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [referat, 2015]
 • TytułHigh-temperture corrosion of zirconia refractories by liquid steel and slag
  AutorzySZCZERBA J., WIŚNIEWSKA K., MADEJ D., Grabowy M.
  ŹródłoUNITECR 2015 [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} Biennial worldwide congress : Vienna, Austria, September 15–18. — [Austria : s. n.], [2015]. — S. [1], poster P135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2016]
 • TytułInfluence of iron on structure and selected properties of $CaZrO_{3}$
  AutorzyP. STOCH, E. ŚNIEŻEK, J. SZCZERBA, D. MADEJ, R. PROROK, I. JASTRZĘBSKA, K. WIŚNIEWSKA
  ŹródłoInternational spring school of AGH Krakow and CRC : 23–24 May 2016 Freiberg : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Kraków & Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Freiberg : s. n.], [2016]. — S. 8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2015]
 • TytułKorozja cyrkonianu wapnia przez wybrane żużle
  AutorzyKlaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2014]
 • TytułKształtowanie mikrostruktury tworzyw magnezjowo-chromitowych w zależności od temperatury wypalania
  AutorzyWIŚNIEWSKA K., SZCZERBA J., Przywara K.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2015]
 • TytułMaterial based on calcium zirconate for the high-temperature application
  AutorzyKlaudia WIŚNIEWSKA, Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoEngineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — S. 58
 • keywords: refractories, application, calcium zirconate, metal industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2014]
 • TytułOptimization of the firing process of magnesia-chrome bricks
  AutorzyKlaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoIX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — S. 23
 • keywords: heat treatment, optimization, refractories, technological properties, magnesia-chrome bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOptimization of the firing process of magnesia-chrome bricks and its influence on the warehousing of the final product
  AutorzyKlaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5034–5040
 • słowa kluczowe: optymalizacja, materiały ogniotrwałe, ogniotrwałość, obróbki cieplnej, kształtki magnezjowo-chromitowe

  keywords: heat treatment, optimization, refractories, technological properties, magnesia-chrome bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2014]
 • Tytułemph {Post mortem} study of the refractory zirconia metering nozzle exposed to corrosive effect of the molten steel and slag, CD
  AutorzyKlaudia WIŚNIEWSKA, Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA
  Źródło22. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 20.–22. oktober 2014, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov. — Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2014. — S. 252
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułSposób wytwarzania masy ogniotrwałej na wyroby ceramiczne
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: SZCZERBA Jacek, MADEJ Dominika, LIS Jerzy, Grabowy Marek, WIŚNIEWSKA Klaudia, ŚNIEŻEK Edyta
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/03textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410852 A1 ; Opubl. 2016-07-04. — Zgłosz. nr P.410852 z dn. 2014-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 14, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410852A1.pdf
 • słowa kluczowe: spiekanie, granulacja, cyrkonian wapnia, element dozatorowy do kadzi

  keywords: sintering, granulation, calcium zirconate, tundish nozzle insert

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2021]
 • TytułSposób wytwarzania wyrobów ceramicznych z masy ogniotrwałej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Jerzy LIS, Marek Grabowy, Klaudia WIŚNIEWSKA, Edyta ŚNIEŻEK
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/48textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237718 B1 ; Udziel. 2021-02-03 ; Opubl. 2021-05-17. — Zgłosz. nr P.410852 z dn. 2014-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237718B1.pdf
 • słowa kluczowe: spiekanie, granulacja, cyrkonian wapnia, element dozatorowy do kadzi

  keywords: sintering, granulation, calcium zirconate, tundish nozzle insert

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułSposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: SZCZERBA Jacek, MADEJ Dominika, PĘDZICH Zbigniew, Grabowy Marek, BRADECKI Artur, WIŚNIEWSKA Klaudia
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/03textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411127 A1 ; Opubl. 2016-08-16. — Zgłosz. nr P.411127 z dn. 2015-02-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 17, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411127A1.pdf
 • słowa kluczowe: dolomit, perowskit, peryklaz, dozator ceramiczny

  keywords: perovskite, dolomite, periclase, metering nozzle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2021]
 • TytułSposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Zbigniew PĘDZICH, Marek Grabowy, Artur BRADECKI, Klaudia WIŚNIEWSKA
  DetailsInt.Cl.: C04B 35/48textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237719 B1 ; Udziel. 2021-02-03 ; Opubl. 2021-05-17. — Zgłosz. nr P.411127 z dn. 2015-02-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237719B1.pdf
 • słowa kluczowe: dolomit, perowskit, peryklaz, dozator ceramiczny

  keywords: perovskite, dolomite, periclase, metering nozzle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2019]
 • TytułStudy on corrosion mechanism of spinel-containing alumina castables with different types of slag
  AutorzyDominika MADEJ, Klaudia WIŚNIEWSKA, Jakub RAMULT, Karina TYRAŁA, Ryszard PROROK
  ŹródłoUNITECR 2019 [Dokument elektroniczny] : 16th biennial worldwide congress : Unified International Technical Conference of Refractories : 13th to 16th October, 2019, Yokohama, Japan : proceedings. — Japan : Technical Association of Refractories, [2019]. — S. 751–754
 • keywords: microstructure, corrosion, slag, CaO/SiO2 ratio, alumina-spinel castables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2016]
 • TytułThe metering nozzle based on PSZ and its behaviour in a tundish for continuous casting
  AutorzyWIŚNIEWSKA Klaudia, SZCZERBA Jacek
  ŹródłoISDM 2016 : 23textsuperscript{rd} International Students' Day of Metallurgy : 12–14.5.2016, Ostrava, Czech Republic : proceedings / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Metallurgy and Materials Engineering. — Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, [2016]. — S. [1]
 • keywords: X-ray diffraction, X-ray fluorescence, XRF, zirconia dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ warunków wypalania na kształtowanie mikrostruktury tworzyw magnezjowo-chromitowych
  AutorzyKlaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 3, s. 341–344
 • słowa kluczowe: spiekanie, materiały magnezjowo-chromitowe, mikrostruktura finalna

  keywords: sintering, microstructure final, magnesia-chrome bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2017]
 • TytułWpływ żelaza na strukturę i wybrane właściwości $CaZrO_{3}$
  AutorzyPaweł STOCH, Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Ryszard PROROK, Ilona JASTRZĘBSKA, Klaudia WIŚNIEWSKA
  ŹródłoMateriały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : streszczenia referatów. — Gliwice : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych, cop. 2017. — S. 60–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2016]
 • TytułZachowanie cyrkonianu wapnia w kontakcie ze stalą w warunkach redukcyjnych i utleniających
  AutorzyWIŚNIEWSKA K., MADEJ D., Olechowska I., SZCZERBA J.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 123
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: