Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Wiśniewska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57117574000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • An experimental investigation of hydration mechanism of the binary cementitious pastes containing $MgO$ and $Al_{2}O_{3}$ micro-powders
2
 • Behavior of Mg-partially stabilized zirconia material in tundish for continuous steel casting
3
 • Chemical interaction between calcium zirconate and steel slags
4
 • Corrosion of the refractory zirconia metering nozzle due to molten steel and slag
5
6
 • High-temperture corrosion of zirconia refractories by liquid steel and slag
7
 • Influence of iron on structure and selected properties of $CaZrO_{3}$
8
 • Korozja cyrkonianu wapnia przez wybrane żużle
9
 • Kształtowanie mikrostruktury tworzyw magnezjowo-chromitowych w zależności od temperatury wypalania
10
 • Material based on calcium zirconate for the high-temperature application
11
 • Optimization of the firing process of magnesia-chrome bricks
12
 • Optimization of the firing process of magnesia-chrome bricks and its influence on the warehousing of the final product
13
 • \emph {Post mortem} study of the refractory zirconia metering nozzle exposed to corrosive effect of the molten steel and slag, CD
14
 • Sposób wytwarzania masy ogniotrwałej na wyroby ceramiczne
15
 • Sposób wytwarzania wyrobów ceramicznych z masy ogniotrwałej
16
 • Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej
17
 • Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej
18
 • Study on corrosion mechanism of spinel-containing alumina castables with different types of slag
19
 • The corrosion of $Mg-partially$ stabilized zirconia during service in continuous casting tundish
20
 • The metering nozzle based on PSZ and its behaviour in a tundish for continuous casting
21
 • Tworzywo ogniotrwałe na bazie cyrkonianu wapnia i jego zachowanie w kontakcie z ciekłą stalą
22
 • Wpływ warunków wypalania na kształtowanie mikrostruktury tworzyw magnezjowo-chromitowych
23
 • Wpływ żelaza na strukturę i wybrane właściwości $CaZrO_{3}$
24
 • Zachowanie cyrkonianu wapnia w kontakcie ze stalą w warunkach redukcyjnych i utleniających