Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Wiśniewska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57117574000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • An experimental investigation of hydration mechanism of the binary cementitious pastes containing $MgO$ and $Al_{2}O_{3}$ micro-powders / Dominika MADEJ, Ryszard PROROK, Klaudia WIŚNIEWSKA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2018 vol. 134 iss. 3, s. 1481–1492. — Bibliogr. s. 1491–1492, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-16. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-018-7618-8.pdf

 • keywords: thermal analysis, structural properties, hydrotalcite, heat flow calorimetry, temperature dependent hydration mechanism, time dependent hydration mechanism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-018-7618-8

2
 • Behavior of Mg-partially stabilized zirconia material in tundish for continuous steel casting / SZCZERBA Jacek, WIŚNIEWSKA Klaudia, MADEJ Dominika, Grabowy Marek // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 02457. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical interaction between calcium zirconate and steel slags / LUDWIG M., WIŚNIEWSKA K., ŚNIEŻEK E., SZCZERBA J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 92. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • High-temperture corrosion of zirconia refractories by liquid steel and slag / SZCZERBA J., WIŚNIEWSKA K., MADEJ D., Grabowy M. // W: UNITECR 2015 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} Biennial worldwide congress : Vienna, Austria, September 15–18. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-9815813-1-7. — S. [1], poster P135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of iron on structure and selected properties of $CaZrO_{3}$ / P. STOCH, E. ŚNIEŻEK, J. SZCZERBA, D. MADEJ, R. PROROK, I. JASTRZĘBSKA, K. WIŚNIEWSKA // W: International spring school of AGH Krakow and CRC : 23–24 May 2016 Freiberg : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Kraków & Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Freiberg : s. n.], [2016]. — S. 8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Korozja cyrkonianu wapnia przez wybrane żużleCorrosion of calcium zirconate by selected slags / Klaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kształtowanie mikrostruktury tworzyw magnezjowo-chromitowych w zależności od temperatury wypalaniaDevelopment of microstructure of magnesia-chrome refractories in different temperatures of heat treatment / WIŚNIEWSKA K., SZCZERBA J., Przywara K. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 158. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Material based on calcium zirconate for the high-temperature application / Klaudia WIŚNIEWSKA, Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA // W: Engineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — ISBN: 978-80-971648-3-6. — S. 58

 • keywords: refractories, application, calcium zirconate, metal industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Optimization of the firing process of magnesia-chrome bricks / Klaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 23

 • keywords: heat treatment, optimization, refractories, technological properties, magnesia-chrome bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Optimization of the firing process of magnesia-chrome bricks and its influence on the warehousing of the final productOptymalizacja procesu wypalania zasadowych wyrobów ogniotrwałych na przykładzie materiałów magnezjowo-chromitowych / Klaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5034–5040. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5039–5040, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, materiały ogniotrwałe, ogniotrwałość, obróbki cieplnej, kształtki magnezjowo-chromitowe

  keywords: heat treatment, optimization, refractories, technological properties, magnesia-chrome bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • \emph {Post mortem} study of the refractory zirconia metering nozzle exposed to corrosive effect of the molten steel and slag, CD / Klaudia WIŚNIEWSKA, Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA // W: 22. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 20.–22. oktober 2014, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 22\textsuperscript{nd} international conference on materials and technology : 20–22 October 2014, Portorož, Slovenia : program and book of absracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-961-92518-7-4. — S. 252. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób wytwarzania masy ogniotrwałej na wyroby ceramiczne[Method for producing refractory mix for ceramic products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: SZCZERBA Jacek, MADEJ Dominika, LIS Jerzy, Grabowy Marek, WIŚNIEWSKA Klaudia, ŚNIEŻEK Edyta. — Int.Cl.: C04B 35/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410852 A1 ; Opubl. 2016-07-04. — Zgłosz. nr P.410852 z dn. 2014-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 14, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410852A1.pdf

 • słowa kluczowe: spiekanie, granulacja, cyrkonian wapnia, element dozatorowy do kadzi

  keywords: sintering, granulation, calcium zirconate, tundish nozzle insert

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób wytwarzania wyrobów ceramicznych z masy ogniotrwałej[Method for producing refractory mix for ceramic products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Jerzy LIS, Marek Grabowy, Klaudia WIŚNIEWSKA, Edyta ŚNIEŻEK. — Int.Cl.: C04B 35/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237718 B1 ; Udziel. 2021-02-03 ; Opubl. 2021-05-17. — Zgłosz. nr P.410852 z dn. 2014-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237718B1.pdf

 • słowa kluczowe: spiekanie, granulacja, cyrkonian wapnia, element dozatorowy do kadzi

  keywords: sintering, granulation, calcium zirconate, tundish nozzle insert

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej[Method for producing compact high-refractory material from perovskite-periclase mass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: SZCZERBA Jacek, MADEJ Dominika, PĘDZICH Zbigniew, Grabowy Marek, BRADECKI Artur, WIŚNIEWSKA Klaudia. — Int.Cl.: C04B 35/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411127 A1 ; Opubl. 2016-08-16. — Zgłosz. nr P.411127 z dn. 2015-02-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 17, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411127A1.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit, perowskit, peryklaz, dozator ceramiczny

  keywords: perovskite, dolomite, periclase, metering nozzle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej[Method for producing compact high-refractory material from perovskite-periclase mass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Zbigniew PĘDZICH, Marek Grabowy, Artur BRADECKI, Klaudia WIŚNIEWSKA. — Int.Cl.: C04B 35/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237719 B1 ; Udziel. 2021-02-03 ; Opubl. 2021-05-17. — Zgłosz. nr P.411127 z dn. 2015-02-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237719B1.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit, perowskit, peryklaz, dozator ceramiczny

  keywords: perovskite, dolomite, periclase, metering nozzle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Study on corrosion mechanism of spinel-containing alumina castables with different types of slag / Dominika MADEJ, Klaudia WIŚNIEWSKA, Jakub RAMULT, Karina TYRAŁA, Ryszard PROROK // W: UNITECR 2019 [Dokument elektroniczny] : 16th biennial worldwide congress : Unified International Technical Conference of Refractories : 13th to 16th October, 2019, Yokohama, Japan : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Japan : Technical Association of Refractories, [2019]. — S. 751–754. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://unitecr2019.org/files/UNITECR2019_Proceedings.pdf [2019-10-14]. — Bibliogr. s. 754, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: microstructure, corrosion, slag, CaO/SiO2 ratio, alumina-spinel castables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The metering nozzle based on PSZ and its behaviour in a tundish for continuous casting / WIŚNIEWSKA Klaudia, SZCZERBA Jacek // W: ISDM 2016 : 23\textsuperscript{rd} International Students' Day of Metallurgy : 12–14.5.2016, Ostrava, Czech Republic : proceedings / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Metallurgy and Materials Engineering. — Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, [2016]. — ISBN: 978-80-248-3913-4. — S. [1]. — Publikacja w formie kart dołączonych do książki

 • keywords: X-ray diffraction, X-ray fluorescence, XRF, zirconia dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tworzywo ogniotrwałe na bazie cyrkonianu wapnia i jego zachowanie w kontakcie z ciekłą staląThe calcium zirconate refractory material and its behaviour in contact with molten steel / Klaudia WIŚNIEWSKA, Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 362–368. — Bibliogr. s. 368, Streszcz.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1391

 • słowa kluczowe: korozja, materiały ogniotrwałe, stal, cyrkonian wapnia

  keywords: corrosion, steel, calcium zirconate, refractory material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ warunków wypalania na kształtowanie mikrostruktury tworzyw magnezjowo-chromitowychEffects of firing conditions on evolution of microstructure of magnesia-chromite materials / Klaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 341–344. — Bibliogr. s. 344, Streszcz.

 • słowa kluczowe: spiekanie, materiały magnezjowo-chromitowe, mikrostruktura finalna

  keywords: sintering, microstructure final, magnesia-chrome bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ żelaza na strukturę i wybrane właściwości $CaZrO_{3}$Influence of iron on the structure and selected properties of $CaZrO_{3}$ / Paweł STOCH, Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Ryszard PROROK, Ilona JASTRZĘBSKA, Klaudia WIŚNIEWSKA // W: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : streszczenia referatów = Refractory materials: manufacture, research methods, application : XVII international scientific conference : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : abstracts. — Gliwice : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych, cop. 2017. — ISBN: 978-83-929865-2-2. — S. 60–61. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zachowanie cyrkonianu wapnia w kontakcie ze stalą w warunkach redukcyjnych i utleniającychThe behaviour of calcium zirconate in contact with steel under reducing and oxidizing conditions / WIŚNIEWSKA K., MADEJ D., Olechowska I., SZCZERBA J. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 123. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: