Wykaz publikacji wybranego autora

Klaudia Wiśniewska, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57117574000Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem241374
2021312
201911
2018312
201711
20167322
201544
2014532
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem249141
2021321
201911
201833
201711
2016743
2015413
2014523
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem241311
2021321
201911
2018312
201711
2016743
2015413
2014541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24420
2021312
201911
2018321
201711
2016716
201544
201455
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem241212
202133
201911
2018321
201711
2016743
201544
2014523
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24915
202133
201911
2018321
201711
2016725
201544
20145231
 • An experimental investigation of hydration mechanism of the binary cementitious pastes containing $MgO$ and $Al_{2}O_{3}$ micro-powders / Dominika MADEJ, Ryszard PROROK, Klaudia WIŚNIEWSKA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2018 vol. 134 iss. 3, s. 1481–1492. — Bibliogr. s. 1491–1492, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-16. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-018-7618-8.pdf

 • keywords: thermal analysis, structural properties, hydrotalcite, heat flow calorimetry, temperature dependent hydration mechanism, time dependent hydration mechanism

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-018-7618-8

2
 • Behavior of Mg-partially stabilized zirconia material in tundish for continuous steel casting / SZCZERBA Jacek, WIŚNIEWSKA Klaudia, MADEJ Dominika, Grabowy Marek // W: ECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-84-606-9257-7. — S. [1], ID: 02457. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chemical interaction between calcium zirconate and steel slags / LUDWIG M., WIŚNIEWSKA K., ŚNIEŻEK E., SZCZERBA J. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 92. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Corrosion of the refractory zirconia metering nozzle due to molten steel and slagKorozija ognjeodporne cirkonske dozirne šobe s staljenim jeklom in žlindro / Klaudia WIŚNIEWSKA, Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA // Materiali in Tehnologije = Materials and Technology ; ISSN 1580-2949. — 2016 vol. 50 iss. 1, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32. — tekst: http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit161/wisniewska.pdf

 • keywords: refractories, partially stabilized ZrO2, metering nozzle, corrosive effect of molten steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17222/mit.2014.188

5
6
 • High-temperture corrosion of zirconia refractories by liquid steel and slag / SZCZERBA J., WIŚNIEWSKA K., MADEJ D., Grabowy M. // W: UNITECR 2015 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} Biennial worldwide congress : Vienna, Austria, September 15–18. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Austria : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-3-9815813-1-7. — S. [1], poster P135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Influence of iron on structure and selected properties of $CaZrO_{3}$ / P. STOCH, E. ŚNIEŻEK, J. SZCZERBA, D. MADEJ, R. PROROK, I. JASTRZĘBSKA, K. WIŚNIEWSKA // W: International spring school of AGH Krakow and CRC : 23–24 May 2016 Freiberg : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Kraków & Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Freiberg : s. n.], [2016]. — S. 8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Korozja cyrkonianu wapnia przez wybrane żużleCorrosion of calcium zirconate by selected slags / Klaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kształtowanie mikrostruktury tworzyw magnezjowo-chromitowych w zależności od temperatury wypalaniaDevelopment of microstructure of magnesia-chrome refractories in different temperatures of heat treatment / WIŚNIEWSKA K., SZCZERBA J., Przywara K. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 158. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Material based on calcium zirconate for the high-temperature application / Klaudia WIŚNIEWSKA, Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA // W: Engineering ceramics 2015 : materials for better life : advanced research workshop : Smolenice, May 10–14, 2015 : book of abstracts / ed. by Zoltán Lenčéš, Jana Valúchová. — Slovak Republic : Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, [2015]. — ISBN: 978-80-971648-3-6. — S. 58

 • keywords: refractories, application, calcium zirconate, metal industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Optimization of the firing process of magnesia-chrome bricks / Klaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 23

 • keywords: heat treatment, optimization, refractories, technological properties, magnesia-chrome bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Optimization of the firing process of magnesia-chrome bricks and its influence on the warehousing of the final productOptymalizacja procesu wypalania zasadowych wyrobów ogniotrwałych na przykładzie materiałów magnezjowo-chromitowych / Klaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5034–5040. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5039–5040, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: optymalizacja, materiały ogniotrwałe, ogniotrwałość, obróbki cieplnej, kształtki magnezjowo-chromitowe

  keywords: heat treatment, optimization, refractories, technological properties, magnesia-chrome bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • \emph {Post mortem} study of the refractory zirconia metering nozzle exposed to corrosive effect of the molten steel and slag, CD / Klaudia WIŚNIEWSKA, Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA // W: 22. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny] : 20.–22. oktober 2014, Portorož, Slovenija : program in knjiga povzetkov = 22\textsuperscript{nd} international conference on materials and technology : 20–22 October 2014, Portorož, Slovenia : program and book of absracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ljubljana : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2014. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-961-92518-7-4. — S. 252. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposób wytwarzania masy ogniotrwałej na wyroby ceramiczne[Method for producing refractory mix for ceramic products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: SZCZERBA Jacek, MADEJ Dominika, LIS Jerzy, Grabowy Marek, WIŚNIEWSKA Klaudia, ŚNIEŻEK Edyta. — Int.Cl.: C04B 35/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410852 A1 ; Opubl. 2016-07-04. — Zgłosz. nr P.410852 z dn. 2014-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 14, s. 21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410852A1.pdf

 • słowa kluczowe: spiekanie, granulacja, cyrkonian wapnia, element dozatorowy do kadzi

  keywords: sintering, granulation, calcium zirconate, tundish nozzle insert

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób wytwarzania wyrobów ceramicznych z masy ogniotrwałej[Method for producing refractory mix for ceramic products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Jerzy LIS, Marek Grabowy, Klaudia WIŚNIEWSKA, Edyta ŚNIEŻEK. — Int.Cl.: C04B 35/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237718 B1 ; Udziel. 2021-02-03 ; Opubl. 2021-05-17. — Zgłosz. nr P.410852 z dn. 2014-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237718B1.pdf

 • słowa kluczowe: spiekanie, granulacja, cyrkonian wapnia, element dozatorowy do kadzi

  keywords: sintering, granulation, calcium zirconate, tundish nozzle insert

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej[Method for producing compact high-refractory material from perovskite-periclase mass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: SZCZERBA Jacek, MADEJ Dominika, PĘDZICH Zbigniew, Grabowy Marek, BRADECKI Artur, WIŚNIEWSKA Klaudia. — Int.Cl.: C04B 35/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411127 A1 ; Opubl. 2016-08-16. — Zgłosz. nr P.411127 z dn. 2015-02-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 17, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411127A1.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit, perowskit, peryklaz, dozator ceramiczny

  keywords: perovskite, dolomite, periclase, metering nozzle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego tworzywa z masy perowskitowo-peryklazowej[Method for producing compact high-refractory material from perovskite-periclase mass] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna, Ropczyce ; wynalazca: Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Zbigniew PĘDZICH, Marek Grabowy, Artur BRADECKI, Klaudia WIŚNIEWSKA. — Int.Cl.: C04B 35/48\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 237719 B1 ; Udziel. 2021-02-03 ; Opubl. 2021-05-17. — Zgłosz. nr P.411127 z dn. 2015-02-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL237719B1.pdf

 • słowa kluczowe: dolomit, perowskit, peryklaz, dozator ceramiczny

  keywords: perovskite, dolomite, periclase, metering nozzle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Study on corrosion mechanism of spinel-containing alumina castables with different types of slag / Dominika MADEJ, Klaudia WIŚNIEWSKA, Jakub RAMULT, Karina TYRAŁA, Ryszard PROROK // W: UNITECR 2019 [Dokument elektroniczny] : 16th biennial worldwide congress : Unified International Technical Conference of Refractories : 13th to 16th October, 2019, Yokohama, Japan : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Japan : Technical Association of Refractories, [2019]. — S. 751–754. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://unitecr2019.org/files/UNITECR2019_Proceedings.pdf [2019-10-14]. — Bibliogr. s. 754, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: microstructure, corrosion, slag, CaO/SiO2 ratio, alumina-spinel castables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • The metering nozzle based on PSZ and its behaviour in a tundish for continuous casting / WIŚNIEWSKA Klaudia, SZCZERBA Jacek // W: ISDM 2016 : 23\textsuperscript{rd} International Students' Day of Metallurgy : 12–14.5.2016, Ostrava, Czech Republic : proceedings / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Metallurgy and Materials Engineering. — Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, [2016]. — ISBN: 978-80-248-3913-4. — S. [1]. — Publikacja w formie kart dołączonych do książki

 • keywords: X-ray diffraction, X-ray fluorescence, XRF, zirconia dioxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Tworzywo ogniotrwałe na bazie cyrkonianu wapnia i jego zachowanie w kontakcie z ciekłą staląThe calcium zirconate refractory material and its behaviour in contact with molten steel / Klaudia WIŚNIEWSKA, Dominika MADEJ, Jacek SZCZERBA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2016 t. 68 nr 4, s. 362–368. — Bibliogr. s. 368, Streszcz.. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/1391

 • słowa kluczowe: korozja, materiały ogniotrwałe, stal, cyrkonian wapnia

  keywords: corrosion, steel, calcium zirconate, refractory material

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ warunków wypalania na kształtowanie mikrostruktury tworzyw magnezjowo-chromitowychEffects of firing conditions on evolution of microstructure of magnesia-chromite materials / Klaudia WIŚNIEWSKA, Jacek SZCZERBA // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2014 t. 66 nr 3, s. 341–344. — Bibliogr. s. 344, Streszcz.

 • słowa kluczowe: spiekanie, materiały magnezjowo-chromitowe, mikrostruktura finalna

  keywords: sintering, microstructure final, magnesia-chrome bricks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ żelaza na strukturę i wybrane właściwości $CaZrO_{3}$Influence of iron on the structure and selected properties of $CaZrO_{3}$ / Paweł STOCH, Edyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Ryszard PROROK, Ilona JASTRZĘBSKA, Klaudia WIŚNIEWSKA // W: Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : streszczenia referatów = Refractory materials: manufacture, research methods, application : XVII international scientific conference : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : abstracts. — Gliwice : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych, cop. 2017. — ISBN: 978-83-929865-2-2. — S. 60–61. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zachowanie cyrkonianu wapnia w kontakcie ze stalą w warunkach redukcyjnych i utleniającychThe behaviour of calcium zirconate in contact with steel under reducing and oxidizing conditions / WIŚNIEWSKA K., MADEJ D., Olechowska I., SZCZERBA J. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 123. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: