Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Baruch, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-7982-3437

ResearcherID: brak

Scopus: 56602689800
1
 • Analiza wymiarowa w badaniach pochłaniania dźwięku perforowanych ustrojów akustycznych
2
 • Badania modelowe izolacyjności akustycznej przegród budowlanych od dźwięków powietrznych
3
 • Badania modelowe nad pochłanianiem dźwięku przez struktury periodyczne
4
 • Metody prognozowania wpływu drgań generowanych przez ruch komunikacyjny na hałas w budynku
5
 • Metodyka kompensacji wilgotności względnej powietrza przy pomiarze współczynnika pochłaniania dźwięku w fizycznym modelu komory pogłosowej
6
 • Obliczanie mocowego współczynnika tłumienia na potrzeby pomiarów chłonności akustycznej próbek wykonanych w skali
7
 • Sposób określania tłumienia dźwięków uderzeniowych przez pokrycia podłogowe, zwłaszcza wykładziny elastyczne i stanowisko do realizacji tego sposobu
8
 • Sposób określania tłumienia dźwięków uderzeniowych przez pokrycia podłogowe, zwłaszcza wykładziny elastyczne i stanowisko do realizacji tego sposobu
9
 • Ścianka czołowa orkiestronu
10
 • Uproszczona metoda pomiaru przyrostu izolacyjności od dźwięków uderzeniowych wykładzin podłogowych
11
 • Wpływ ułożenia ustrojów akustycznych typu „Baffle” na chłonność akustyczną układu
12
 • Wpływ wysokości źródła dźwięku w orkiestronie na siłę dźwięku G na widowni
13
 • Wykorzystanie metody auralizacji do badań nad balansem orkiestronu ze sceną