Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Hajto, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Cementy CSA oparte na siarczanoglinianach wapnia
2
 • Cementy i wpływ wskaźnika w/c na właściwości betonu z szybkowiążącym CSA
3
 • Comparison of computational and observed magnitudes of terrain settlement in the region of the Stefanów-Bogdanka trestle bridge
4
 • Early compressive of concretes with the CSA depending on the w/c
5
 • Koncepcja określania jakości górotworu za pomocą analizy wielokryterialnej ELECTRE III
6
 • Koncepcja wykonywania obudowy szybów wierconych - metoda betonowania ciągłego
7
 • Kotew teleskopowa – zasada pracy, budowa i możliwości zastosowania
8
 • Porównanie obliczeniowych i zaobserwowanych wielkości osiadań terenu w rejonie estakady Stefanów-Bogdanka
9
 • Selected aspects of logistics in the context of the selection of the optimal floor system for retrofit buildings in the early twentieth century
10
 • Selected logistical challenges in the analysis of technical-economic construction systems
11
 • Środek transportowy z własnym napędem do kolei podwieszonej
12
 • Środek transportowy z własnym napędem do kolei podwieszonej
13
 • Technika zamrażania gruntów i skał luźnych
14
 • Termicznie zróżnicowane warunki dojrzewania betonu w kontekście budownictwa podziemnego
15
 • The concept of determining the quality of the rock mass using a multi-criteria analysis ELECTRE III
16
 • Thermally diversified concrete curing conditions in the context of underground construction
17
 • Using of the image analysis in the assessment of architectural concrete surface porosity
18
 • Właściwości betonu dojrzewającego w nienormowych warunkach kształtowanych przez górotwór
19
 • Wybrane aspekty logistyczne w kontekście doboru optymalnego systemu stropowego modernizowanych obiektów budowlanych z początku XX wieku
20
 • Wybrane wyzwania logistyczne w analizie techniczno-ekonomicznej systemów budownictwa
21
 • Wybrane zagadnienia techniki i technologii głębienia szybów
22
 • Zastosowanie analizy obrazu w ocenie porowatości powierzchniowej betonów architektonicznych