Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Więckowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9633-8097

ResearcherID: brak

Scopus: 57042391800

PBN: 2230703

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem326206
202011
2019422
201844
201713274
2016743
201522
201411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3219121
202011
2019431
2018422
20171376
2016761
201522
201411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem32284
202011
201944
201844
201713103
201677
201522
201411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem32428
202011
2019413
2018413
201713112
201677
201522
201411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem321814
202011
201944
2018422
20171376
2016725
2015211
201411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem32248
202011
201944
201844
20171394
2016734
201522
2014111
 • Analysis of location of distribution centers for scattered construction sitesAnaliza lokalizacji centrów dystrybucji środków dla rozproszonych budów / Andrzej WIĘCKOWSKI, Dorota Górska-Bajon // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 1, s. 1561–1568. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1568, Streszcz.. — A. Więckowski – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Automating the construction of bus bays with reinforced concrete / Andrzej WIĘCKOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej = Scientific Journal of Silesian University of Technology ; ISSN . Transport ; ISSN: 0209-3324. — 2018 vol. 100, s. 203-210. — Bibliogr. s. 209-210, Summ.

 • keywords: automation, CSA cement, bus bays

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.20858/sjsutst.2018.100.17

4
 • Błędy realizacyjne i awaria sufitu podwieszanegoImplementation errors and failure of the suspended ceiling / Andrzej WIĘCKOWSKI // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2019 vol. 28 iss. 1, s. 143–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Summ.. — tekst: http://iks_pn.sggw.pl/PN83/A13/art13.pdf

 • słowa kluczowe: awarie, sufity podwieszane, metalowe kotwy rozporowe, błędy realizacyjne

  keywords: failures, suspended ceilings, metal expansion plugs, implementation errors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2019.28.1.13

5
 • Cementy i wpływ wskaźnika w/c na właściwości betonu z szybkowiążącym CSA[Cement and impact pointer w/c on properties of concrete rapid set a CSA] / Andrzej WIĘCKOWSKI, Roman Zimka, Dariusz HAJTO, Karol MARCINKIEWICZ // W: XXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 95–96. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Contract prices for road construction as a function of landformCeny kontraktowe na budowę dróg jako funkcja ukształtowania terenu / Andrzej WIĘCKOWSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 1, s. 273–282. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

 • słowa kluczowe: drogi ekspresowe, ukształtowanie terenu, koszty dróg

  keywords: road costs, express roads, landform

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-01-48

7
 • Cost and implementation cycle of concrete runways / Andrzej WIĘCKOWSKI, Alicja Sznurawa // W: Contemporary challenges of transport systems and traffic engineering : 13th scientific and technical conference ”Transport systems : theory and practice 2016” : Katowice, Poland, September 19–21, 2016 : selected papers / eds. Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Lecture Notes in Networks and Systems ; ISSN 2367-3370 ; vol. 2). — ISBN: 978-3-319-43984-6 ; e-ISBN: 978-3-319-43985-3. — S. 101–109. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

 • keywords: prestressed concrete, dewelled runway, technology and organization of construction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-43985-3_9

8
 • Cykle realizacji zadań budowlanych i niezbędne zapasy czasoweCycles of building tasks realization and required time buffers / Andrzej WIĘCKOWSKI // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 10, s. 71–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie, praca równomierna, cykle zadań

  keywords: modeling, evenly work, task cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/33.2018.10.21

9
10
 • Early compressive of concretes with the CSA depending on the w/cWytrzymałość wczesna na ściskanie betonów z CSA w zależności od w/c / WIĘCKOWSKI A., Zimka R., MARCINKIEWICZ K., HAJTO D. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : Bydgoszcz, 25.06.2016 : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-11-7. — S. 28–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: cement, cementy siarczano-glinianu wapnia (CSA), wskaźnik w/c

  keywords: cement, calcium sulfoaluminate cements (CSA), ratio w/c

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Failures of suspended ceilings and execution errorsAwarie sufitów podwieszanych i błędy wykonawcze / Andrzej WIĘCKOWSKI, Karol RYŻ, Wojciech Sikora // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2018 iss. 12, s. 107–116. — Bibliogr. s. 116, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/13254/

 • słowa kluczowe: awarie, sufity podwieszane, metalowe kotwy rozporowe

  keywords: failures, suspended ceilings, metal expansion anchors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.18.181.9669

12
 • Influence, of time randomness execution of work, on lenght of the construction cycleWpływ losowości czasów wykonywania robót na długość cyklu budowy / Andrzej WIĘCKOWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 3, s. 115–123. — Bibliogr. s. 123, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/9032/

 • słowa kluczowe: bufory czasowe, procesy losowe, cykl zadania

  keywords: random processes, time reserves, construction cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.036.6347

13
14
 • Końcówka do natryskiwania mas budowlanych na powierzchnie[Sprayer nozzle for spraying building mixtures on surfaces] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WIĘCKOWSKI Andrzej. — Int.Cl.: E04F 21/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417407 A1 ; Opubl. 2017-12-04. — Zgłosz. nr P.417407 z dn. 2016-06-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 25, s. 33-34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417407A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Końcówka do natryskiwania mas budowlanych na powierzchnie[Sprayer nozzle for spraying building mixtures on surfaces] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej WIĘCKOWSKI. — Int.Cl.: E04F 21/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233556 B1 ; Udziel. 2019-06-19 ; Opubl. 2019-10-31. — Zgłosz. nr P.417407 z dn. 2016-06-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233556B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koszty budowy autostrad i drążenia tuneliThe costs of the construction of motorways and drilling tunnels / Andrzej WIĘCKOWSKI // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2016 nr 2 (96), s. 43–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: autostrada, przetarg, kosztorysowanie, tunel

  keywords: costing, tender, highway, tunnel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Logistic elements in the project involving the construction of about 700 meteorological and measurement stationsElementy logistyki w projekcie budowy około 700 stacji meteorologiczno-pomiarowych / Andrzej WIĘCKOWSKI, Dorota Górska-Bajon // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 1, s. 1553–1560. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1560, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mieszarka, w szczególności do betonu[Mixer, in particular for concrete] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WIĘCKOWSKI Andrzej. — Int.Cl.: B28C 5/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417141 A1 ; Opubl. 2017-11-20. — Zgłosz. nr P.417141 z dn. 2016-05-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 24, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417141A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Mobilne urządzenie pasmowe[Mobile band device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WIĘCKOWSKI Andrzej. — Int.Cl.: B28B 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 417000 A1 ; Opubl. 2017-11-06. — Zgłosz. nr P.417000 z dn. 2016-04-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 23, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL417000A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Modelling the delivery and laying of concrete mixModelowanie dostaw i wbudowania mieszanki betonowej / Andrzej WIĘCKOWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 9, s. 127–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/9870/

 • słowa kluczowe: budownictwo, teoria kolejek, organizacja produkcji

  keywords: construction, queueing theory, production organisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.153.7165

21
22
 • Procedura przetargowa i oferty na budowę odcinka drogi S7 Naprawa-Skomielna Biała wraz z tunelemTenders and cost structure tunnel construction on the stretch of road S7 Naprawa-Skomielna Biała / Andrzej WIĘCKOWSKI, Magdalena Gicala // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 71–80. — Bibliogr. s. 80, Streszcz.

 • słowa kluczowe: koszty, przetargi, tunele, drogi ekspresowe

  keywords: costing, tender, highway, tunnel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Projektowanie postępu prac przy wbudowaniu mieszanki betonowejDesigning the work progress when embedding the concrete mix / Andrzej WIĘCKOWSKI, Roman Zimka // Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0033-2038. — 2016 nr 11, s. 42–47. — Bibliogr. s. 47. — Andrzej Więckowski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Projektowanie postępu prac przy wbudowywaniu mieszanki betonowej[Planning of progress works at incorporation of mix concreto] / Andrzej WIĘCKOWSKI, Roman Zimka // W: XXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — S. 94. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Prototypowy manipulator ja-wa do automatycznego betonowania ścianThe prototype manipulator ja-wa for automatic construction of walls / Andrzej WIĘCKOWSKI // Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review - Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2017 vol. 26 nr 2 (76), s. 276–284. — Bibliogr. s. 283–284, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: automatyzacja, systemy sterowania, budownictwo, manipulatory

  keywords: building, automation, control systems, manipulators

  cyfrowy identyfikator dokumentu: