Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Madusiok, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
2
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnaliza możliwości rekultywacji terenów górniczych po eksploatacji kruszywa naturalnego na wybranych przykładach
  AutorzyDominik MADUSIOK
  ŹródłoMiernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 101–111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the possibilities for reclamation after aggregate exploitation in the Cracow’s quarry of Brzegi by using remote sensing and geoinformatics
  AutorzyDominik MADUSIOK
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2016 vol. 15, s. 113–120
 • słowa kluczowe: rekultywacja, GIS, geoinformatyka, kruszywo naturalne, składowanie w zbiorniku, wędkarstwo, kąpielisko, pokrycie dna roślinnością, struktura dna, twardość dna, zdalny zestaw batymetryczny, sondowanie zbiornika eksploatacyjnego, batymetria

  keywords: bathymetry, GIS, recreation, vegetation, Smart Sonar Boat, fishing, underwater scarps, bottom composition, bottom hardness, remote survey, aggregate reclamation, aggregate exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.16.020.5721

4
 • [referat, 2014]
 • TytułBadanie wpływu eksploatacji kruszyw naturalnych spod lustra wody na stateczność skarp w rejonie słupów wysokiego napięcia w kopalni „Dwory” koło Oświęcimia
  AutorzyDominik MADUSIOK
  ŹródłoBezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014]. — S. 27–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie wpływu eksploatacji kruszyw naturalnych spod lustra wody w kopalni „Dwory” koło Oświęcimia
  AutorzyDominik MADUSIOK
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2015 nr 11, s. 18–23
 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, eksploatacja spod lustra wody, stateczność skarp

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMonitorowanie wpływu eksploatacji górniczej spod lustra wody na obiekty chronione metodami skaningu laserowego i sondowania akustycznego
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 124–130
 • słowa kluczowe: skaning laserowy, Natura 2000, eksploatacja spod lustra wody, stateczność skarp, ślepowron zwyczajny, Nyctiocorax nyctiocorax, mapa batymetryczna

  keywords: laser scanning, Natura 2000, bathymetric chart, scarp stability, Nyctiocorax nyctiocorax, black-crowned night heron, exploitation under the water table

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
 • [referat, 2018]
 • TytułZastosowanie zdalnego zestawu batymetrycznego "Smart-Sonar-Boat" do monitoringu eksploatacji kruszyw spod lustra wody : [streszczenie]
  AutorzyDominik MADUSIOK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 72–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: