Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Madusiok, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
2
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułAnaliza możliwości rekultywacji terenów górniczych po eksploatacji kruszywa naturalnego na wybranych przykładach
  AutorzyDominik MADUSIOK
  ŹródłoMiernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 101–111
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the possibilities for reclamation after aggregate exploitation in the Cracow’s quarry of Brzegi by using remote sensing and geoinformatics
  AutorzyDominik MADUSIOK
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2016 vol. 15, s. 113–120
4
 • [referat, 2014]
 • TytułBadanie wpływu eksploatacji kruszyw naturalnych spod lustra wody na stateczność skarp w rejonie słupów wysokiego napięcia w kopalni „Dwory” koło Oświęcimia
  AutorzyDominik MADUSIOK
  ŹródłoBezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014]. — S. 27–28
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie wpływu eksploatacji kruszyw naturalnych spod lustra wody w kopalni „Dwory” koło Oświęcimia
  AutorzyDominik MADUSIOK
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2015 nr 11, s. 18–23
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMonitorowanie wpływu eksploatacji górniczej spod lustra wody na obiekty chronione metodami skaningu laserowego i sondowania akustycznego
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 8, s. 124–130
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułThe Bagry Reservoir. Pt. 3, The application of hydro-drone Smart-Sonar-Boat in bathymetric measurements of inaccessible water areas
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Dominik MADUSIOK
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2018 vol. 17, s. 17–30. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12589/
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułThe Bagry Reservoir. Pt. 4, The application of acoustic sonar Lowrence Mark-4 in thorough inventory of a difficult-to-access waterbody
  AutorzyRafał GAWAŁKIEWICZ, Dominik MADUSIOK
  ŹródłoGeoinformatica Polonica. — 2018 vol. 17, s. 31–42. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12590/
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułThe comparison of the results of laser scanning and classical surveying methods of measuring the area and volume in the chapel of St. Kinga in the salt mine of Bochnia
  AutorzyJadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK, Wojciech MATWIJ
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2013 vol. 39 no. 3, s. 211–221. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.3/geol.2013.39.3.211.pdf
10
 • [referat, 2018]
 • TytułZastosowanie zdalnego zestawu batymetrycznego "Smart-Sonar-Boat" do monitoringu eksploatacji kruszyw spod lustra wody : [streszczenie]
  AutorzyDominik MADUSIOK
  Źródło„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 72–73