Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Madusiok, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10127
201911
2018312
2016211
201511
2014211
201311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1055
201911
2018312
2016211
201511
201422
201311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
201911
201833
201622
201511
201422
201311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1019
201911
201833
201622
201511
201422
201311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1082
201911
2018321
201622
201511
2014211
201311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1091
201911
201833
201622
201511
2014211
2013111
 • A bathymetric unmanned surface vessel for effective monitoring of underwater aggregate extraction from the perspective of engineering facilities protectionZdalna batymetria jako efektywna metoda monitoringu eksploatacji kruszywa spod lustra wody w aspekcie bezpieczeństwa obiektów inżynierskich / Dominik MADUSIOK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2019 vol. 64 no. 2, s. 375–384. — Bibliogr. s. 383–384. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/112275/PDF/Archiwum-64-2-10-Madusiok.pdf?handler=pdf

 • keywords: bathymetry, bottom composition, open-pit mine, economic mining, dredging machine, Smart-Sonar-Boat

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ams.2019.128689

2
 • Analiza możliwości rekultywacji terenów górniczych po eksploatacji kruszywa naturalnego na wybranych przykładach[Possibilities of mining reclamation after aggregate exploitation - analysis of selected examples in Southern Poland] / Dominik MADUSIOK // W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — Zbiór materiałów na podstawie referatów z konferencji "XIII Dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych" : [Krynica Zdrój, 10–12 czerwca 2015]. — ISBN: 978-83-7464-847-9. — S. 101–111. — Bibliogr. s. 110–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of the possibilities for reclamation after aggregate exploitation in the Cracow’s quarry of Brzegi by using remote sensing and geoinformaticsKompleksowe wykorzystanie nowoczesnych technik pomiarowych i narzędzi geoinformatycznych do badania dna poeksploatacyjnego zbiornika wodnego znajdującego się w trakcie prac rekultywacyjnych na przykładzie kopalni kruszywa "Brzegi" w Krakowie / Dominik MADUSIOK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2016 vol. 15, s. 113–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-15

 • słowa kluczowe: rekultywacja, GIS, geoinformatyka, kruszywo naturalne, składowanie w zbiorniku, wędkarstwo, kąpielisko, pokrycie dna roślinnością, struktura dna, twardość dna, zdalny zestaw batymetryczny, sondowanie zbiornika eksploatacyjnego, batymetria

  keywords: bathymetry, GIS, recreation, vegetation, Smart Sonar Boat, fishing, underwater scarps, bottom composition, bottom hardness, remote survey, aggregate reclamation, aggregate exploitation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.16.020.5721

4
 • Badanie wpływu eksploatacji kruszyw naturalnych spod lustra wody na stateczność skarp w rejonie słupów wysokiego napięcia w kopalni „Dwory” koło Oświęcimia[The study of scarps stability during underwater natural aggregates exploatation nearby the overhead 110 kV high-voltage lines in the Dwory Mine in Oswiecim] / Dominik MADUSIOK // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : V konferencja naukowo-szkoleniowa : 15–17.10.2014, Karpacz / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — [Polska : Główny Instytut Górnictwa], [2014] + Dysk Flash. — Opis częśc. wg okł. — Na okł. dod.: Szkody górnicze 2014. — S. 27–28. — Pełny tekst na Dysku Flash. – S. 1–9. – Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie wpływu eksploatacji kruszyw naturalnych spod lustra wody w kopalni „Dwory” koło OświęcimiaStudy of the impact of natural aggregates extraction from below the water level in ”Dwory” mine near Oświęcim / Dominik MADUSIOK // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 11, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: kruszywa naturalne, eksploatacja spod lustra wody, stateczność skarp

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Monitorowanie wpływu eksploatacji górniczej spod lustra wody na obiekty chronione metodami skaningu laserowego i sondowania akustycznegoMonitoring of the influence of mining exploitation under the water table on protected objects by use of laser scanning and echo-sounding / Jadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 8, s. 124–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, Natura 2000, eksploatacja spod lustra wody, stateczność skarp, ślepowron zwyczajny, Nyctiocorax nyctiocorax, mapa batymetryczna

  keywords: laser scanning, Natura 2000, bathymetric chart, scarp stability, Nyctiocorax nyctiocorax, black-crowned night heron, exploitation under the water table

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The Bagry Reservoir. Pt. 3, The application of hydro-drone Smart-Sonar-Boat in bathymetric measurements of inaccessible water areasZalew Bagry. Cz. 3, Zastosowanie hydrodrona Smart-Sonar-Boat w pomiarach batymetrycznych trudnodostępnego obszaru wodnego / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Dominik MADUSIOK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2018 vol. 17, s. 17–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-29. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12589/

 • słowa kluczowe: Zalew Bagry, pomiary hydrograficzne, zastosowanie hydrodronów

  keywords: hydrographical measurements, application of hydro-drones, Bagry Reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.17.001.7188

8
 • The Bagry Reservoir. Pt. 4, The application of acoustic sonar Lowrence Mark-4 in thorough inventory of a difficult-to-access waterbodyZalew Bagry. Cz. 4, Zastosowanie sondy akustycznej Lowrence Mark-4 w szczegółowej inwentaryzacji trudnodostępnego obszaru wodnego / Rafał GAWAŁKIEWICZ, Dominik MADUSIOK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2018 vol. 17, s. 31–42. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-29. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/12590/

 • słowa kluczowe: Zalew Bagry, pomiary hydrograficzne, zastosowanie hydrodronów

  keywords: hydrographical measurements, application of hydro-drones, Bagry Reservoir

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.17.001.7188

9
 • The comparison of the results of laser scanning and classical surveying methods of measuring the area and volume in the chapel of St. Kinga in the salt mine of Bochnia / Jadwiga MACIASZEK, Dominik MADUSIOK, Wojciech MATWIJ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2013 vol. 39 no. 3, s. 211–221. — Bibliogr. s. 220–221, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2013.39.3/geol.2013.39.3.211.pdf

 • keywords: laser scanning, mining deformations, Salt Mine Bochnia, area convergence

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2013.39.3.211

10
 • Zastosowanie zdalnego zestawu batymetrycznego "Smart-Sonar-Boat" do monitoringu eksploatacji kruszyw spod lustra wody : [streszczenie][Survey measurements of underwater aggregates extraction with application of the "Sonar-Smart-Boat" unmanned bathymetric vessel : abstract] / Dominik MADUSIOK // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 72–73. — D. Madusiok - dod. afiliacja: Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: