Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Anna Wajda, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3433-9227

ResearcherID: brak

Scopus: 55838879900

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania strukturalne bioaktywnych warstw z czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych na podłożu stalowym
2
 • Badanie korozji materiałów metalicznych stosowanych w stomatologii
3
 • Characterization of the magnesium-containing bioactive silico-phosphate glasses
4
 • Charakterystyka bioaktywnych szklistych i szkłokrystalicznych materiałów krzemianowo-fosforanowych zawierających jony magnezu
5
 • Charakterystyka szkieł pochodzenia żelowego z układu binarnego $CaO-SiO_{2}$ zawierających jony miedzi
6
 • Charakterystyka szkieł pochodzenia żelowego z układu binarnego $CaO-SiO_{2}$ zawierających jony miedzi
7
 • Dielectric, thermal and Raman spectroscopy studies of lead-free $(Na_{0.5}Bi_{0.5})_{1−x}Sr_{x}TiO_{3}$ (x = 0, 0.04 and 0.06) ceramics
8
 • Differences in bioactivity of silico-phosphate glasses containing antibacterial ions
9
 • Direct crystallization of silicate-phosphate glass from $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$ system
10
 • Optical and mechanical characterization of zirconium based sol–gel coatings on glass
11
 • Structural and microstructural studies of zinc-doped glasses from $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
12
 • Structure and microstructure characterization of the magnesium-containing bioactive silico-phosphate glasses
13
 • Structure and microstructure of the glasses from $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ and $NaCaPO_{4}-SiO_{2}-AlPO_{4}$ systems
14
 • Wpływ jonów antybakteryjnych na właściwości termiczne szkieł krzemianowo-fosforanowych
15
 • Wpływ jonów antybakteryjnych na właściwości termiczne szkieł krzemianowo-fosforanowych