Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Anna Wajda, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3433-9227

ResearcherID: brak

Scopus: 55838879900

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aluminium influence on the microstructure and structure of glasses from $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$ system
2
 • Badania strukturalne bioaktywnych warstw z czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych na podłożu stalowym
3
 • Badanie korozji materiałów metalicznych stosowanych w stomatologii
4
 • Bioaktywność szkieł otrzymanych metodą zol-żel z układu binarnego $SiO_{2}-CaO$ zawierających jony miedzi
5
 • Characterization of antibacterial bioactive glass from $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ system containing ceria
6
 • Characterization of the magnesium-containing bioactive silico-phosphate glasses
7
 • Charakterystyka bioaktywnych szklistych i szkłokrystalicznych materiałów krzemianowo-fosforanowych zawierających jony magnezu
8
 • Charakterystyka szkieł pochodzenia żelowego z układu binarnego $CaO-SiO_{2}$ zawierających jony miedzi
9
 • Charakterystyka szkieł pochodzenia żelowego z układu binarnego $CaO-SiO_{2}$ zawierających jony miedzi
10
 • Differences in bioactivity of silico-phosphate glasses containing antibacterial ions
11
 • Direct crystallization of silicate-phosphate glass from $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$ system
12
 • Effect of rare-earth doping on the biological properties of bioactive glass
13
 • Examination of doped zirconia-based layers deposited on metallic substrates
14
 • Influence of direct crystallization process on the bioactivity of silicate-phosphate glasses from $KCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
15
 • Nowe prekursory polimerowe oksywęglika krzemu o kontrolowanej dystrybucji atomów węgla o stosunku atomów węgla, krzemu i tlenu 1:1:1,5
16
 • Reply to the comment to: Bioactive layers based on black glasses on titanium substrates
17
 • Silicon oxycarbide – the novel bioactive amorphous material for medical applications
18
 • Structural and microstructural comparison of bioactive glasses from binary system obtained by different methods
19
 • Structural and microstructural studies of copper doped glasses from $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
20
 • Structural investigations of cerium-doped and copper-doped silicate glasses with antibacterial and angiogenic properties
21
 • Structure and microstructure characterization of the magnesium-containing bioactive silico-phosphate glasses
22
 • Structure and microstructure of the glasses from $NaMgPO_{4}-SiO_{2}$ system
23
 • Structure, biocompatibility and thermal properties of melt-derived $SiO_{2}-CaO-ZnO$ glasses
24
 • The structure and texture characterization of zinc doped bioactive glasses from $NaCaPO_{4}-SiO_{2}$ system
25
 • Wpływ jonów antybakteryjnych na właściwości termiczne szkieł krzemianowo-fosforanowych