Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Mrozek, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8309-6156

ResearcherID: brak

Scopus: 7003855711

PBN: 2230348

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem241212
202011
2019431
2018321
2017743
2016422
201533
201411
201311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem241221
202011
201944
201833
201777
2016431
2015312
201411
201311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem241311
202011
2019431
2018312
2017734
2016431
2015312
201411
201311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24717
202011
2019413
2018312
2017725
201644
2015321
201411
201311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem24159
202011
2019413
2018321
2017743
2016431
201533
201411
201311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24186
202011
2019422
2018321
2017761
2016431
201533
201411
2013111
 • Anisotropic-cyclicgraphene: a new two-dimensional semiconducting carbon allotrope / Marcin Maździarz, Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2018 vol. 11 iss. 3 art. no. 432, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-16. — tekst: http://www-1mdpi-1com-12vzsevv012c1.wbg2.bg.agh.edu.pl/1996-1944/11/3/432/htm

 • keywords: ab initio calculations, carbon, graphene, semiconductors, graphyne

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma11030432

2
 • Basic mechanical properties of 2H and 1T single-layer molybdenum disulfide polymorphs : a short comparison of various atomic potentials / Adam MROZEK // International Journal for Multiscale Computational Engineering ; ISSN 1543-1649. — 2019 vol. 17 iss. 3 spec. iss., s. 339–359. — Bibliogr., Abstr.. — Minisymposium "Computational multi-scale modelling and design of new engineering materials", organized within the World Congress on Computational Mechanics, WCCM 2018 : New York, July 22–27, 2018

 • keywords: mechanical properties, molecular dynamics, 2D materials, stress-strain relations, atomic potentials, 2H and 1T phases, single-layered molybdenum disulfide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1615/IntJMultCompEng.2019029100

3
 • Bioinspired optimization of mechanical properties of two-phase single-layered $MoS_{2}$ structures : [abstract] / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 307. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: nanomechanics, 2D materials, bioinspired and gradient optimization, REAX-FF potential, 2H and 1T molybdenum disulfide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bioinspired optimization of $MoS_{2}$ 2D material with presence of defects : [abstract] / Wacław Kuś, Mohammed J. Akhter, Adam MROZEK, Tadeusz Burczyński // W: PCM-CMM [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} Polish Congress of Mechanics, 23\textsuperscript{rd} international conference on Computer Methods in Mechanics : 8–12.09.2019, Kraków, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Cracow : Cracow University of Technology], [2019]. — Dysk Flash. — S. [1] ID 348. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • keywords: optimization, MoS2, atomic structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Computational design of 2D nano-materials using two-stage searching strategy combining molecular and ab-initio approaches / Tadeusz Burczyński, Wacław Kuś, Marcin Maździarz, Adam MROZEK // W: WCCM XIII/PANACM II 2018 [Dokument elektroniczny] : 13th World Congress on Computational Mechanics : 2nd Pan American Congress on Computational Mechanics : New York, USA, July 22-27, 2018 : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [New York : s. n.], [2018]. — S. [311]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wccm2018.org/sites/default/files/WCCM2018-Abstracts.pdf [2019-01-24]. — Bibliogr. s. [311]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Computational intelligent design of 2D nanostructures based on carbon / T. Burczyński, A. MROZEK, W. Kuś // Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics ; ISSN 1820-6530. — 2017 vol. 11 no. 1, s. 94–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

 • keywords: hybrid intelligent algorithm, 2D nanostructures, new grapheme-like materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24874/jsscm.2017.11.01.09

7
 • Computational models of polycrystalline materials / Adam MROZEK, Tadeusz Burczyński // International Journal for Multiscale Computational Engineering ; ISSN 1543-1649. — 2015 vol. 13 iss. 2, s. 145–161. — Bibliogr. s. 160–161

 • keywords: mechanical properties, digital material representation, molecular dynamics, nanomechanics, mono- and polycrystals

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1615/IntJMultiCompEng.2015013090

8
 • Examination of mechanical properties of graphene allotropes by means of computer simulation / Adam MROZEK, Tadeusz Burczyński // Computer Assisted Methods in Engineering and Science ; ISSN 2299-3649. — Tytuł poprz.: Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences ; ISSN: 1232-308X. — 2013 vol. 20 no. 4, s. 309–323. — Bibliogr. s. 322–323

 • keywords: mechanical properties, graphene, molecular dynamics, nanomechanics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • First-principles study of new \emph{X-graphene} and \emph{Y-graphene} polymorphs generated by the two stage strategy / Marcin Maździarz, Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // Materials Chemistry and Physics ; ISSN 0254-0584. — Tytuł poprz.: Materials Chemistry. — 2017 vol. 202, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-04. — tekst: https://goo.gl/prAjKz

 • keywords: mechanical properties, ab initio calculations, carbon, graphene, elastic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.matchemphys.2017.08.066

10
 • How design new graphene-like materials using AI methods : [abstract] / Tadeusz Burczyński, Wacław Kuś, Marcin Maździarz, Adam MROZEK // W: AI-METH 2017 : zastosowania metod sztucznej inteligencji : [listopad 2017, Gliwice] / red. Wojciech Moczulski ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn. — Gliwice : Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, 2017. — (Zeszyty Naukowe Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn / Politechnika Śląska ; z. 149). — ISBN: 978-83-60759-24-0. — S. 16. — Bibliogr. s. 16

 • keywords: AI methods - hybrid evolutionary algorithm, semi-empirical potential AIREBO, Density Function Theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Hybrid parallel evolutionary algorithm in optimization of 2D graphene-like materialsPoszukiwanie nowych, płaskich materiałów grafenopodobnych przy użyciu hybrydowego algorytmu optymalizacji / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 1, s. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr., Streszcz.

 • keywords: parallel computing, evolutionary algorithm, nano-scale modeling, carbon materials, AIREBO potential, conjugate gradient minimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Inverse problem for design of new carbon-based 2D materials with predefined mechanical properties / A. MROZEK, W. Kuś, T. Burczyński // W: IPM 2017 : proceedings of the ECCOMAS international conference on Inverse Problems in Mechanics of structures and materials : 31\textsuperscript{th} May – 2\textsuperscript{nd} June 2017, Rzeszów-Krasiczyn, Poland : book of abstracts / eds. Tadeusz Burczyński, Leonard Ziemiański ; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. — ISBN: 978-83-7934-141-2. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mechanical properties of monolayer $MoS_{2}$ with randomly distributed defects / Mohammed Javeed Akhter, Wacław Kuś, Adam MROZEK, Tadeusz Burczyński // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 6 art. no. 1307, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-13. — tekst: https://www-1mdpi-1com-12vzsevik0046.wbg2.bg.agh.edu.pl/1996-1944/13/6/1307/pdf

 • keywords: mechanical properties, defects, molecular statics/dynamics, random distributed defects, mono-layer MoS2

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13061307

14
 • Memetic optimization of graphene-like materials on Intel PHI coprocessor / Wacław Kuś, Adam MROZEK, Tadeusz Burczyński // W: Artificial intelligence and soft computing : 15th international conference, ICAISC 2016 : Zakopane, Poland, June 12–16, 2016 : proceedings, Pt. 1 / eds. Leszek Rutkowski, [et al.]. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — (Lecture Notes in Artificial Intelligence ; ISSN 0302-9743 ; 9692). — ISBN: 978-3-319-39377-3 ; e-ISBN: 978-3-319-39378-0. — S. 401–410. — Bibliogr. s. 409–410, Abstr.. — Toż na Dysku Flash

 • keywords: graphene-like materials, parallel computing, optimization, Intel PHI

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-39378-0_35

15
 • Method for determining structures of new carbon-based 2D materials with predefined mechanical properties / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // International Journal for Multiscale Computational Engineering ; ISSN 1543-1649. — 2017 vol. 15 iss. 5, s. 379–394. — Bibliogr. s. 392–394

 • keywords: mechanical properties, evolutionary algorithm, hybrid algorithm, graphenelike materials, 2D atomic structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1615/IntJMultCompEng.2017020429

16
 • Modelling of molybdenum-based 2D materials / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // W: CMM2017 [Dokument elektroniczny] : Computer Methods in Mechanics : proceedings of the 22nd international conference on Computer Methods in Mechanics : 13–16 September 2017, Lublin / eds. Jerzy Podgórski, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : American Institute of Physics], [2017]. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 1922). — e-ISBN: 978-0-7354-1614-7. — S. 030002-1–030002-8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://aip.scitation.org/doi/pdf/10.1063/1.5019036 [2018-01-11]. — Bibliogr. s. 030002-8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-05

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.5019036

17
 • Modelling of molybdenum-based 2D materials / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // W: CMM2017 : proceedings of the 22nd international conference on Computer Methods in Mechanics : 13–16 September 2017, Lublin, Poland / eds. Jerzy Podgorski, [et al.]. — [Melville : AIP], 2018. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; vol. 1922). — ISBN: 978-0-7354-1614-7. — S. 030002-1–030002-8. — Bibliogr. s. 030002-8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1063/1.5019036

18
19
 • Optimization of carbon based flat structures topologies by using parallel computingOptymalizacja topologii płaskich struktur atomowych węgla z użyciem przetwarzania równoległego / Wacław Kuś, Adam MROZEK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2016 vol. 16 no. 3, s. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www-1cmms-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=585

 • keywords: optimization, graphene, parallel, flat structures, memetic algorithm

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Optymalizacja ewolucyjna procesów z użyciem mikrokontroleraEvolutionary optimization of technological processes on microcontroller / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Waldemar Mucha // W: KomPlasTech 2016 : informatyka w technologii metali : Wisła, 17–20 stycznia 2016 : program XXIII konferencji KomPlasTech : streszczenia prac. — [Wisła : s. n.], [2016]. — S. 74–75. — Bibliogr. s. 75. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, metamodel, mikrokontroler ARM-Cortex, proces technologiczny

  keywords: evolutionary algorithm, metamodel, technological process, ARM-Cortex microcontroller

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Real-time evolutionary optimization of metallurgical processes using ARM microcontrollerEwolucyjna optymalizacja procesów metalurgicznych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem mikrokontrolera ARM / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Łukasz SZTANGRET // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2016 vol. 16 no. 1, s. 20–26. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr., Streszcz.. — KomPlasTech 2016 : 23\textsuperscript{th} conference computer science in metal technology : January 17–20, 2016, Wisła. — tekst: https://goo.gl/RKXhBC

 • keywords: evolutionary algorithm, metamodel, embedded systems, microcontroller, optimization of metallurgical processes, real time computation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Searching for new graphene allotropes using hybrid parallel evolutionary algorithm / A. MROZEK, W. Kuś, T. Burczyński // W: KKNM 2014 : 4th national conference on Nano- and micromechanics : Wrocław. 8-10th July 2014 : book of abstracts. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 54-55. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The influence of defects on mechanical properties in molybdenum disulfide flat material / Wacław Kuś, Mohammed Javeed Akhter, Adam MROZEK, Tadeusz Burczyński // W: KomPlasTech 2019 : XXVI International Conference on Computer Methods in Materials Technology : January 13-16, 2019, Zakopane : book of abstracts / ed. Danuta Szeliga, Łukasz Rauch. — [Zakopane : s. n.], [2019]. — ISBN: 978-83-947091-4-3. — S. 173–174. — Bibliogr. s. 174

 • keywords: mechanical properties, molybdenum disulfide, flat materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The method of searching for the new, two-dimensional graphene-like materials with predefined isotropic mechanical properties / Adam MROZEK, Wacław Kuś, Tadeusz Burczyński // W: KomPlasTech 2017 : XXIV international conference on Computer methods in materials technology : January 15–18, 2017, Zakopane, Poland : book of abstracts / ed. by Danuta Szeliga, Łukasz Rauch ; AGH University of Science and Technology ; Silesian University of Technology. — [Zakopane : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-947091-0-5. — S. 129–130. — Bibliogr. s. 130

 • keywords: mechanical properties, optimization, graphene, two-dimensional materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: