Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Fraś, mgr

poprzednio: Nowak

doktorant

Faculty of Management
WZ-kze


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2016]
 • TytułAnimator sukcesem inicjatywy klastrowej
  AutorzyBeata FRAŚ
  Źródło”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : 30–31 maja 2016, Kraków : konferencja / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2016. — S. 51–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [chapter, 2014]
 • TytułGospodarka odpadami komunalnymi jako nowoczesne podejście do ochrony środowiska na terenach wiejskich
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Beata NOWAK
  ŹródłoŚwiatowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy : chemiczne zagrożenia środowiskowe : aspekty teoretyczne i praktyczne : monografia / red. nauk. Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — S. 144–154
 • słowa kluczowe: odpady komunalne, tereny wiejskie, dzikie wysypiska śmieci

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [proceedings, 2016]
 • TytułLuka w przemyśle spirytusowym
  AutorzyBeata FRAŚ, Ewa WALICZEK, Bartosz LEBIDA
  ŹródłoZmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [chapter/proceedings paper, 2016]
 • TytułMarket competition in the era of oversupply of product
  AutorzyBeata FRAŚ, Ewa WALICZEK
  ŹródłoInterdisciplinary issues of modern science [Dokument elektroniczny] : monograpgy / ed. board Maciej Gliniak, Justyna Jaskowska-Lemańska. — Krakow : Pro Futuro Science Association, Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2016. — S. 89–93
 • keywords: quality, shopping, competition, motivation, consumers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [article, 2014]
 • TytułMarketing aspects of the sale of cosmetics on the Polish market
  AutorzyEwa WALICZEK, Beata NOWAK
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5028–5033
 • słowa kluczowe: łańcuch dostaw, marketing, sprzedaż, rynek kosmetyków

  keywords: supply chain, marketing, sales, cosmetic market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [chapter, 2014]
 • TytułObszary działań Polski i Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych
  AutorzyNatalia IWASZCZUK, Beata NOWAK
  ŹródłoMetodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji / red. nauk. Marek Dudek, Aneta Madyda, Dariusz Sala, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 250–261
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [article, 2017]
 • TytułRola klastrów w zrównoważonym rozwoju energetyki w Polsce
  AutorzyBeata FRAŚ, Oleksandr Ivashchuk
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2017 t. 20 z. 2, s. 25–40. — tekst: https://goo.gl/ZLHStr
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, zrównoważony rozwój, energia, klaster

  keywords: renewable energy sources, sustainable development, energy, cluster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [chapter/proceedings paper, 2015]
 • TytułThe new use of a new product
  AutorzyBeata NOWAK, Ewa WALICZEK
  ŹródłoMarketing, innovations, strategies and risk in modern business – selected aspects [Dokument elektroniczny]. — Szczecin : Scientific Publishing IVG, 2015. — S. 55–63
 • słowa kluczowe: szkło, produkt, alkohol, nowy produkt

  keywords: glass, product, new product, alcohol

  cyfrowy identyfikator dokumentu: