Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Fraś, mgr

poprzednio: Nowak

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
  • Animator sukcesem inicjatywy klastrowej
2
  • Gospodarka odpadami komunalnymi jako nowoczesne podejście do ochrony środowiska na terenach wiejskich
3
  • Luka w przemyśle spirytusowym
4
  • Marketing aspects of the sale of cosmetics on the Polish market
5
  • Market competition in the era of oversupply of product
6
  • Obszary działań Polski i Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych
7
  • Rola klastrów w zrównoważonym rozwoju energetyki w Polsce
8
  • The new use of a new product