Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Linczowski, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0868-1942 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57207461469

PBN: 5ffd45aa085dcb6be6b60a22

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem615
202211
202122
201811
201422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem624
202211
202122
201811
2014211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem633
202211
202122
201811
201422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem633
202211
202122
201811
201422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem651
202211
202122
201811
201422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem651
202211
202122
201811
2014221
 • Analysis of logistics for construction site supply with reinforcing steelAnaliza logistyki zaopatrzenia budowy w stal zbrojeniową / Anna SOBOTKA, Kazimierz LINCZOWSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 225-232. — Bibliogr. s. 232, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: decyzje, stal zbrojeniowa, logistyka zaopatrzenia, modele

  keywords: decisions, models, reinforcement steel, logistics of supplies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Executive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification requirements - case study / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: The more you save the Earth the more you get wealth : eco-friendly symposium - WMCAUS. — S. [700]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Powiązania pomiędzy substytucją w procesach technologicznych a logistyką zaopatrzenia budowyRelationship between substitution of construction methods and construction site's supply logistics / SOBOTKA Anna, LINCZOWSKI Kazimierz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 9816–9825. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 9825, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Selection of “white tub” technology using multi-criteria analysis – a case studyDobór technologii „białej wanny” do zabezpieczenia części podziemnych konstrukcji z wykorzystaniem analizy wielokryterialnej – studium przypadku / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2022 vol. 68 iss. 1, s. 443-458. — Bibliogr. s. 457-458, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://journals-1pan-1pl-161zjymrj0046.wbg2.bg.agh.edu.pl/Content/122749/PDF/art26.pdf?handler=pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, budynki, biała wanna, część podziemna obiektu, technologia betonu wodoszczelnego

  keywords: multi-criteria analysis, monolithic construction, white tub, underground part of object, watertight concrete system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2022.140179

5
 • Substitution of building components in historic buildings / Anna SOBOTKA, Kazimierz LINCZOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2021 vol. 13 iss. 16 art. no. 9211, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-17. — tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/16/9211/pdf

  orcid iD
 • keywords: multi-criteria analysis, historic buildings, refurbishment, substitution of materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/su13169211

6
 • Substitution of material solutions in the operating phase of a building / Anna SOBOTKA, Kazimierz LINCZOWSKI and Aleksandra RADZIEJOWSKA // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2021 vol. 11 iss. 6 art. no. 2812, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-22. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/6/2812

  orcid iD
 • keywords: historical buildings, substitution, operation and maintenance phase, cause–effect relationships

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app11062812