Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Czyżowska, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Inwestycje przedsiębiorstw w świetle krajowej sytuacji ekonomicznej
2
  • Stopy procentowe jako podstawowe instrumenty polityki pieniężnej
3
  • Teoremat „przełączenia”
4
  • Wpływ nominalnych i realnych stóp procentowych na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw
5
  • Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
6
  • Wybrane makroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw typu startup
7
  • Wybrane makroekonomiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw