Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Wójtowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza korelacji pomiędzy miąższością serii łupkowej a zasobnością Cu serii węglanowej we fragmencie jednego ze złóż Cu-Ag LGOM
  AutorzyJerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2014 R. 55 nr 2–3, s. 92–96
2
 • [referat, 2017]
 • TytułDifficulties in reliable estimation of arsenic resources in the ${Cu-Ag}$ ore deposits (the Fore-Sudetic Moncoline, Poland)
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jacek MUCHA, Jerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 11, Geology mineral processing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 125–132
3
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMieć miedź, czyli jak szacowano zasoby złoża miedzi wczoraj i dzisiaj – na przykładzie złoża Cu-Ag Sieroszowice
  AutorzyAdam Jędrzejek, Patrycja Otrębska, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 3, s. 29–35
4
 • [referat, 2015]
 • TytułPredykcja zasobności Cu, Mn i Ni w złożu konkrecji polimetalicznych na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (Strefa Clarion-Clipperton, obszar Interoceanmetal)
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoIII Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015. — S. 304–307
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPredykcja zasobności wytypowanych metali w złożu konkrecji na Pacyfiku oparta na modelach regresyjnych (strefa Clarion-Clipperton, obszar INTEROCEANMETALU)
  AutorzyJacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Justyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 5, s. 5–8
6
 • [referat, 2015]
 • TytułRola doboru interpolatora w konstrukcji map izoliniowych zawartości popiołu w węglu brunatnym
  AutorzyJ. AUGUŚCIK, J. WÓJTOWICZ
  ŹródłoDocumenta Geonica 2015/1 : 10. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” : 13.–15.10.2015, Ostrava / ed. Lucie Ruppenthalová. — Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., 2015. — S. 15–21
7
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułStatystyczna analiza porównawcza składu chemicznego genotypów pacyficznych konkrecji polimetalicznych (na przykładzie fragmentu obszaru IOM)
  AutorzyJerzy WÓJTOWICZ, Jacek MUCHA, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2017 R. 58 nr 2, s. 50–55
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułWpływ doboru interpolatora oraz poprawek do algorytmów obliczeniowych (post-processing) na dokładność szacowania parametru złożowego
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Jerzy WÓJTOWICZ, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2015 R. 56 nr 2, s. 87–94
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułZmienność zawartości pierwiastków krytycznych (Be, Co, Ga, Ge) w węglu kamiennym LZW
  AutorzyJustyna AUGUŚCIK, Monika WASILEWSKA-BŁASZCZYK, Jerzy WÓJTOWICZ, Martyna PASZEK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2016 vol. 466, s. 7–15. — tekst: https://goo.gl/BMa7X7