Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Fheed, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7320-5301

ResearcherID: brak

Scopus: 57031902000
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Alizarine Red S test and image analysis as dolomitization degree indicators for Zechstein limestone carbonates
2
 • A textural and diagenetic assessment of the Zechstein Limestone carbonates, Poland using the transverse Nuclear Magnetic Resonance relaxometry
3
 • Carbonate facies and diagenetic alteration investigation based on Nuclear Magnetic Resonance - examples from Zechstein Wielichowo Reef, Poland
4
 • Diffusion-weighted nuclear magnetic resonance imaging (DWI) for fluid flow direction and intensity recognition in carbonates – examples from Permian reefs
5
6
 • Fossil-related porosity scanning by means of the nuclear magnetic resonance and computed microtomography - the Permian Bronsko Reef carbonates, Western Poland
7
 • Magnetyczny rezonans jądrowy w niskim polu i metody towarzyszące w ocenie geometrii przestrzeni porowej skał dolomitu głównego na bloku Gorzowa (Sieraków)
8
 • Neotectonic rotations in the Orava-Nowy Targ Intramontane Basin (Western Carpathians): an integrated palaeomagnetic and fractured clasts study
9
 • Nuclear Magnetic Resonance low-field relaxometry in the carbonate hydrocarbon reservoirs investigation: recent advances
10
 • Quantifying carbonate pore space geometry: a numerical approach to porosity type description
11
 • Selected applications of X-ray microtomography in studies on reservoir rocks parameters and deformation processes
12
 • Spatial permeability estimation for carbonates - X-ray microtomography in Zechstein Limestone strata assessment
13
 • Sulphate-induced porosity reduction in Permian Reef, SW Poland in the scope of nuclear magnetic resonance studies
14
 • The impact of fossils on diagenetically controlled reservoir quality: the Zechstein Brońsko Reef (Upper Permian, W Poland)
15
 • The isolated Wuchiapingian (Zechstein) Wielichowo Reef and its sedimentary and diagenetic evolution, SW Poland
16
 • Tracing dolomites' habits and related porosity on the basis of the low-field Nuclear Magnetic Resonance - examples from the Main Dolomite strata (NW Poland)
17
18
 • X-ray microtomography-based pore structure analysis of the Permian Reef rocks (West Poland)
19
 • Zastosowanie niskopolowego magnetycznego rezonansu jądrowego do oceny jakości węglanowych skał zbiornikowych: podsumowanie dotychczasowych osiągnięć