Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4201399Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem33141810
2018211
201712165
20165122
201510172
2014413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem332562
2018211
201712111
2016532
201510721
2014431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem33267
201822
20171212
2016523
20151082
2014422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem33132
2018211
20171212
201655
20151010
201444
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem331518
201822
20171266
2016532
20151037
2014413
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem331914
201822
20171284
2016541
20151046
20144131
 • Analiza czynników kształtujących ceny aluminium na światowym rynku
2
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
3
 • Analiza finansowych instrumentów katastroficznych
4
 • Analiza importu aluminium do Polski: stan obecny i prognozy
5
 • Analiza krajowego rynku aluminium na tle światowym
6
 • Analiza zastosowania instrumentarium zarządzania jakością w procesie produkcji wybranego typu kabla
7
 • Analysis of product quality in the process of plastic consolidation of fragmented fractions of the AK11 alloy
8
 • Blockchain jako możliwość ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym
9
 • Cena aluminium jako czynnik wpływu na kształtowanie się giełdowych cen miedzi
10
 • Derywaty pogodowe na przykładzie indeksów opartych na opadach deszczu
11
 • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy
12
 • Identification of factors affecting copper price on the world market
13
 • Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
14
 • Impact of quality management system documentation on enterprise innovation capability
15
 • Kluczowe rodzaje ryzyka występujące w polskiej branży ciepłowniczej
16
 • Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji
17
 • Oddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce
18
 • Possibility of $Al-Cu$ composite manufacturing from fine metal fractions by recycling process
19
 • Przegląd derywatów pogodowych sprzedawanych na giełdzie Chicago Mercantlie Exchange
20
 • Przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym
21
 • Relationship between copper price and selected metals prices
22
 • Sposoby zarządzania ryzykiem katastroficznym na przykładzie Polski, Rumunii i Japonii
23
 • The use of barrier options to hedge the prices of motor fuels
24
 • Wpływ katastrof naturalnych na bezpieczeństwo ekologiczne
25
 • Wpływ obróbki cieplnej na własności stopu AlSi11 konsolidowanego plastycznie z wiórów