Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4201399
1
 • Analiza czynników kształtujących ceny aluminium na światowym rynku
2
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
3
 • Analiza finansowych instrumentów katastroficznych
4
 • Analiza importu aluminium do Polski: stan obecny i prognozy
5
 • Analiza zastosowania instrumentarium zarządzania jakością w procesie produkcji wybranego typu kabla
6
 • Blockchain jako możliwość ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym
7
 • Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
8
 • Possibility of $Al-Cu$ composite manufacturing from fine metal fractions by recycling process
9
 • Przegląd derywatów pogodowych sprzedawanych na giełdzie Chicago Mercantlie Exchange
10
 • Wpływ obróbki cieplnej na własności stopu AlSi11 konsolidowanego plastycznie z wiórów
11
 • Wpływ warunków konsolidacji plastycznej na własności mechaniczne oraz elektryczne kompozytu AlCu5
12
 • Wykorzystanie metody QFD w koncepcji Design Thinking