Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.



1
  • Analiza czynników kształtujących ceny aluminium na światowym rynku
2
  • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
3
  • Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
4
  • Possibility of $Al-Cu$ composite manufacturing from fine metal fractions by recycling process
5
  • Wpływ obróbki cieplnej na własności stopu AlSi11 konsolidowanego plastycznie z wiórów