Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak




1
  • Analiza krajowego rynku aluminium na tle światowym
2
  • Cena aluminium jako czynnik wpływu na kształtowanie się giełdowych cen miedzi
3
  • Identification of factors affecting copper price on the world market
4
  • Kluczowe rodzaje ryzyka występujące w polskiej branży ciepłowniczej
5
  • Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji
6
  • The use of barrier options to hedge the prices of motor fuels
7
  • Wpływ ryzyka klimatycznego na przedsiębiorstwa z branży budowlanej
8
  • Wpływ ryzyka pogodowego na działalność przedsiębiorstw z sektora turystycznego
9
  • Wykorzystanie opcji barierowych w strategiach zabezpieczających przed ryzykiem zmiany cen paliw silnikowych
10
  • Zarządzanie ryzykiem pogodowym w procesie kopalnianym