Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4201399
1
 • Analiza czynników kształtujących ceny aluminium na światowym rynku
2
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
3
 • Analiza zastosowania instrumentarium zarządzania jakością w procesie produkcji wybranego typu kabla
4
 • Analysis of product quality in the process of plastic consolidation of fragmented fractions of the AK11 alloy
5
 • Blockchain jako możliwość ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym
6
 • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy
7
 • Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
8
 • Impact of quality management system documentation on enterprise innovation capability
9
 • Kluczowe rodzaje ryzyka występujące w polskiej branży ciepłowniczej
10
 • Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji
11
 • Oddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce
12
 • Possibility of $Al-Cu$ composite manufacturing from fine metal fractions by recycling process
13
 • Relationship between copper price and selected metals prices
14
 • Wpływ katastrof naturalnych na bezpieczeństwo ekologiczne
15
 • Wpływ obróbki cieplnej na własności stopu AlSi11 konsolidowanego plastycznie z wiórów
16
 • Wpływ ryzyka klimatycznego na przedsiębiorstwa z branży budowlanej
17
 • Wykorzystanie metody QFD w koncepcji Design Thinking
18
 • Wykorzystanie opcji barierowych w strategiach zabezpieczających przed ryzykiem zmiany cen paliw silnikowych
19
 • Zarządzanie procesowe w systemach zarządzania jakością