Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza finansowych instrumentów katastroficznych
2
 • Analiza importu aluminium do Polski: stan obecny i prognozy
3
 • Analiza krajowego rynku aluminium na tle światowym
4
 • Analiza zastosowania instrumentarium zarządzania jakością w procesie produkcji wybranego typu kabla
5
 • Blockchain jako możliwość ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym
6
 • Cena aluminium jako czynnik wpływu na kształtowanie się giełdowych cen miedzi
7
 • Derywaty pogodowe na przykładzie indeksów opartych na opadach deszczu
8
 • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy
9
 • Identification of factors affecting copper price on the world market
10
 • Impact of quality management system documentation on enterprise innovation capability
11
 • Kluczowe rodzaje ryzyka występujące w polskiej branży ciepłowniczej
12
 • Przegląd derywatów pogodowych sprzedawanych na giełdzie Chicago Mercantlie Exchange
13
 • Przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym
14
 • Sposoby zarządzania ryzykiem katastroficznym na przykładzie Polski, Rumunii i Japonii
15
 • The use of barrier options to hedge the prices of motor fuels
16
 • Wpływ ryzyka pogodowego na działalność przedsiębiorstw z sektora turystycznego
17
 • Wpływ warunków konsolidacji plastycznej na własności mechaniczne oraz elektryczne kompozytu AlCu5
18
 • Wykorzystanie metody QFD w koncepcji Design Thinking
19
 • Zarządzanie ryzykiem pogodowym: derywaty a ubezpieczenia
20
 • Zarządzanie ryzykiem pogodowym w procesie kopalnianym