Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4201399
1
 • Analiza czynników kształtujących ceny aluminium na światowym rynku
2
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
3
 • Analiza finansowych instrumentów katastroficznych
4
 • Analiza importu aluminium do Polski: stan obecny i prognozy
5
 • Analiza krajowego rynku aluminium na tle światowym
6
 • Analiza zastosowania instrumentarium zarządzania jakością w procesie produkcji wybranego typu kabla
7
 • Blockchain jako możliwość ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym
8
 • Cena aluminium jako czynnik wpływu na kształtowanie się giełdowych cen miedzi
9
 • Derywaty pogodowe na przykładzie indeksów opartych na opadach deszczu
10
 • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy
11
 • Identification of factors affecting copper price on the world market
12
 • Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
13
 • Impact of quality management system documentation on enterprise innovation capability
14
 • Kluczowe rodzaje ryzyka występujące w polskiej branży ciepłowniczej
15
 • Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji
16
 • Oddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce
17
 • Possibility of $Al-Cu$ composite manufacturing from fine metal fractions by recycling process
18
 • Przegląd derywatów pogodowych sprzedawanych na giełdzie Chicago Mercantlie Exchange
19
 • Przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym
20
 • Relationship between copper price and selected metals prices
21
 • Sposoby zarządzania ryzykiem katastroficznym na przykładzie Polski, Rumunii i Japonii
22
 • The use of barrier options to hedge the prices of motor fuels
23
 • Wpływ katastrof naturalnych na bezpieczeństwo ekologiczne
24
 • Wpływ obróbki cieplnej na własności stopu AlSi11 konsolidowanego plastycznie z wiórów
25
 • Wpływ ryzyka klimatycznego na przedsiębiorstwa z branży budowlanej