Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4201399
1
  • Cena aluminium jako czynnik wpływu na kształtowanie się giełdowych cen miedzi
2
  • Derywaty pogodowe na przykładzie indeksów opartych na opadach deszczu
3
  • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy
4
  • Impact of quality management system documentation on enterprise innovation capability
5
  • Kluczowe rodzaje ryzyka występujące w polskiej branży ciepłowniczej
6
  • Przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym
7
  • Relationship between copper price and selected metals prices