Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4201399
1
  • Analiza czynników kształtujących ceny aluminium na światowym rynku
2
  • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
3
  • Analysis of product quality in the process of plastic consolidation of fragmented fractions of the AK11 alloy
4
  • Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
5
  • Possibility of $Al-Cu$ composite manufacturing from fine metal fractions by recycling process
6
  • Relationship between copper price and selected metals prices
7
  • Wpływ obróbki cieplnej na własności stopu AlSi11 konsolidowanego plastycznie z wiórów
8
  • Wpływ ryzyka klimatycznego na przedsiębiorstwa z branży budowlanej
9
  • Wykorzystanie opcji barierowych w strategiach zabezpieczających przed ryzykiem zmiany cen paliw silnikowych
10
  • Zarządzanie procesowe w systemach zarządzania jakością