Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Contemporary approaches to catastrophic risk management / Agata Wzorek // W: IEEE Region 8 student and young professional congress Krakow 2014 [Dokument elektroniczny] : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : s. n.], [2014]. — Dane na dysku Flash. — S. 6–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja: Foundation for Development and Promotion of Science

 • keywords: risk management, climate change, catastrophe insurance, catastrophic bonds, natural catastrophe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Derywaty jako instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowymDerivatives as instruments of weather risk management / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Agata Wzorek // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 214–226. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 224–226, Streszcz., Summ.. — Agata Wzorek – afiliacja: Fundacja Rozwoju i Promocji Nauki

 • słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, zmiany klimatyczne, działalność gospodarcza, derywaty, rynek giełdowy

  keywords: derivatives, weather risk, climate change, economic activity, exchange market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Eksport krajowych wyrobów aluminium: kierunki i perspektywy rozwoju : [abstrakt][Export polish products made of aluminum: trends and prospects] / Agata WZOREK // W: Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce [Dokument elektroniczny] : automatyzacja procesów produkcyjnych : III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Jedlnia-Letnisko, 4–6 lipca 2016 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : NOT], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: eksport aluminium, wymiana międzynarodowa, krajowe wyroby aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Instruments of government intervention in natural disaster / Agata Wzorek // W: IEEE Region 8 student and young professional congress Krakow 2014 [Dokument elektroniczny] : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : s. n.], [2014]. — Dane na dysku Flash. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja: Fundation for Development and Promotion of Science

 • keywords: catastrophe risk, World Bank, government intervention, natural disaster

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nierynkowe metody transferu ryzyka katastroficznego na przykładzie wybranych programów Banku ŚwiatowegoNon-market methods of catastrophe risk transfer on the example of selected programs of the World Bank / Agata Wzorek // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2014 nr 30, s. 42–56. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Fundacja Rozwoju i Promocji Nauki

 • słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, ryzyko katastroficzne, interwencja rządowa, reasekuracja ryzyka, Bank Światowy

  keywords: weather risk, catastrophe risk, World Bank, government intervention, reinsurance risk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Systemy zarządzania i certyfikacja jako elementy ograniczenia ryzyka[Management systems and certification as elements of risk mitigation] / Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Agata WZOREK // W: Ryzyko w organizacji: aspekty teoretyczne i praktyczne : monografia / pod red. Elżbiety Skrzypek. — Lublin : Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. — ISBN: 978-83-62785-01-8. — S. 61–68. — Bibliogr. zbiorcza dla całej publikacji s. 337–344. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [Szacowanie cen kontraktów opcyjnych opartych na indeksie temperatury powietrza HDD]Estimating prices of option contracts based on index of air temperature HDD / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Agata Wzorek // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 124–125. — Agata Wzorek – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, indeks HDD, derywaty pogodowe, kontrakty opcyjne, funkcja wypłaty, cena opcji (premia opcyjna)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Szacowanie cen kontraktów opcyjnych opartych na indeksie temperatury powietrza HDDEstimating prices of option contracts based on index of air temperature HDD / Natalia IWASZCZUK, Bartosz ŁAMASZ, Agata Wzorek // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 8, s. 407–414. — Bibliogr. s. 413–414. — Agata Wzorek – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: ryzyko pogodowe, indeks HDD, derywaty pogodowe, kontrakty opcyjne, funkcja wypłaty, cena opcji (premia opcyjna)

  keywords: weather risk, index HDD, weather derivatives, option contracts, price of option (option premium), payoff function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie podmiotów branży energetycznej]Influence of climate changes on the condition of energy sector / Natalia IWASZCZUK, Agata Wzorek // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 92–93. — Agata Wzorek – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: energetyka, ciepłownictwo, ryzyko pogodowe, zmiany klimatu

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie podmiotów branży energetycznejInfluence of climate changes on the condition of energy sector / Natalia IWASZCZUK, Agata Wzorek // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 9, s. 458–467. — Bibliogr. s. 467. — Agata Wzorek – brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: energetyka, ciepłownictwo, ryzyko pogodowe, zmiany klimatu

  keywords: energy sector, weather risk, heating sector, climate change

  cyfrowy identyfikator dokumentu: