Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Wzorek, mgr

doktorant

Faculty of Management
WZ-kze


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza czynników kształtujących ceny aluminium na światowym rynku
2
 • Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium
3
 • Analiza finansowych instrumentów katastroficznych
4
 • Analiza importu aluminium do Polski: stan obecny i prognozy
5
 • Analiza krajowego rynku aluminium na tle światowym
6
 • Analiza zastosowania instrumentarium zarządzania jakością w procesie produkcji wybranego typu kabla
7
 • Analysis of product quality in the process of plastic consolidation of fragmented fractions of the AK11 alloy
8
 • Blockchain jako możliwość ograniczania ryzyka operacyjnego w sektorze bankowym
9
 • Cena aluminium jako czynnik wpływu na kształtowanie się giełdowych cen miedzi
10
 • Derywaty pogodowe na przykładzie indeksów opartych na opadach deszczu
11
 • Eksport polskiego aluminium: stan dotychczasowy i prognozy
12
 • Identification of factors affecting copper price on the world market
13
 • Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
14
 • Impact of quality management system documentation on enterprise innovation capability
15
 • Kluczowe rodzaje ryzyka występujące w polskiej branży ciepłowniczej
16
 • Kluczowe ryzyka gospodarcze w dobie globalizacji
17
 • Oddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce
18
 • Possibility of $Al-Cu$ composite manufacturing from fine metal fractions by recycling process
19
 • Przegląd derywatów pogodowych sprzedawanych na giełdzie Chicago Mercantlie Exchange
20
 • Przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego w zarządzaniu ryzykiem katastroficznym
21
 • Relationship between copper price and selected metals prices
22
 • Sposoby zarządzania ryzykiem katastroficznym na przykładzie Polski, Rumunii i Japonii
23
 • The use of barrier options to hedge the prices of motor fuels
24
 • Wpływ katastrof naturalnych na bezpieczeństwo ekologiczne
25
 • Wpływ obróbki cieplnej na własności stopu AlSi11 konsolidowanego plastycznie z wiórów