Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Latos, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza rozkładu grubości wytłoczki cylindrycznej ze stopu tytanu Ti6Al4V kształtowanej w podwyższonych temperaturach
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof Rzeźnik, Grzegorz Luty
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 12, s. 616–621
 • słowa kluczowe: MES, metoda elementów skończonych, stopy tytanu, wytłaczanie, obliczenia numeryczne

  keywords: FEM, finite elements method, titanium alloys, stamping, numerical simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza wpływu grubości taśmy wsadowej na rozkład grubości ścianki wytłoczki
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2014 R. 59 nr 12, s. 593–599
 • słowa kluczowe: MES, metoda elementów skończonych, stopy aluminium, wytłaczanie, obliczenia numeryczne

  keywords: FEM, finite elements method, drawing process, numerical simulations, alloys aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of stress and strain distribution in drawing from Ti6Al4V in elevated temperatures
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Magdalena KUREK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2016 R. 61 nr 4, s. 168–170
 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, stopy tytanu, wytłaczanie

  keywords: drawing, titanium alloys, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.4.4

6
 • [referat, 2015]
 • TytułAnalysis of the extrusion welding conditions for $Al-Mg$ alloys with high Mg contents
  AutorzyAlicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ
  ŹródłoICNFM 2015 : [2textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 70
 • keywords: mechanical properties, microstructure, weldability, AlMg alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2022]
 • TytułBadania własności mechanicznych profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) po obróbce cieplno-plastycznej
  AutorzyDariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Krzysztof ŻABA, Maciej BALCERZAK, Tomasz LATOS, Jacek MADURA, Krzysztof ZABOROWSKI, Marek BOGUSZ, Patrycja Wróblewska, Bartłomiej Płonka, Piotr Korczak
  ŹródłoOMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — S. 59–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułImplementation of FMEA into mass production process to identify and eliminate causes of defects
  AutorzyArtur RĘKAS, Magdalena Kurek, Tomasz LATOS, Katarzyna MILCZANOWSKA
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of forming temperature on formability and wall thinning in drawpieces made of Ti6Al4V alloy
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS, Katarzyna Zygmunt, Krzysztof ZABOROWSKI, Magdalena KUREK
  ŹródłoRudy i Metale Nieżelazne Recykling. — 2016 R. 61 nr 3, s. 115–120
 • słowa kluczowe: stopy tytanu, wytłaczanie, kształtowanie w podwyższonych temperaturach, rozkład grubości

  keywords: titanium alloys, stamping, thickness distribution, forming in elevated temperatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.3.2

11
12
 • [referat, 2014]
 • TytułNumerical simulations of drawing and redrawing process of forming thin cylindrical element from aluminium series 3XXX
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Maciej Kociołek, Tadeusz Styrna
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 70–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułSposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, RĘKAS Artur, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz, Jurczak Henryk
  DetailsInt.Cl.: G01N 33/20textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418639 A1 ; Opubl. 2018-03-12. — Zgłosz. nr P.418639 z dn. 2016-09-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 6, s. 47-48. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418639A1.pdf
 • słowa kluczowe: metale, stopy, matryce mostkowo-komorowe, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, porthole dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS, Henryk Jurczak
  DetailsInt.Cl.: G01N 33/20textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230273 B1 ; Udziel. 2018-06-19 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.418639 z dn. 2016-09-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230273B1.pdf
 • słowa kluczowe: metale, stopy, matryce mostkowo-komorowe, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, porthole dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [zgłoszenie patentowe, 2021]
 • TytułSposób badania zgrzewalności metali lub stopów w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz
  DetailsInt.Cl.: B23K 20/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 433080 A1 ; Opubl. 2021-08-30. — Zgłosz. nr P.433080 z dn. 2020-02-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2021  nr 22, s. 9-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL433080A1.pdf
 • słowa kluczowe: metale, stopy, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające, jakość zgrzewów

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, seam welds quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2023]
 • TytułSposób badania zgrzewalności metali lub stopów w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostkowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS
  DetailsInt.Cl.: B23K 20/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 243256 B1 ; Udziel. 2023-05-10 ; Opubl. 2023-07-24. — Zgłosz. nr P.433080 z dn. 2020-02-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL243256B1.pdf
 • słowa kluczowe: metale, stopy, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające, jakość zgrzewów

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, seam welds quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [zgłoszenie patentowe, 2021]
 • TytułSposób prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco oraz zestaw urządzeń do prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz
  DetailsInt.Cl.: B21C 35/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 432079 A1 ; Opubl. 2021-06-14. — Zgłosz. nr P.432079 z dn. 2019-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2021  nr 12, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL432079A1.pdf
 • słowa kluczowe: sposób prowadzenia profili wyciskanych na wybiegu prasy, urządzenia do prowadzenia profili wyciskanych, precyzyjne chłodzenie profili wyciskanych, automatyzacja podawania profili do urządzenia ciągnącego

  keywords: devices for conducting extrusions, precise cooling of extrusions, automatization of conducting extrusions to puller, way of conducting extrusions at press run-out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2023]
 • TytułSposób prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco oraz zestaw urządzeń do prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS
  DetailsInt.Cl.: B21C 35/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 242599 B1 ; Udziel. 2022-10-25 ; Opubl. 2023-03-20. — Zgłosz. nr P.432079 z dn. 2019-12-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL242599B1.pdf
 • słowa kluczowe: sposób prowadzenia profili wyciskanych na wybiegu prasy, urządzenia do prowadzenia profili wyciskanych, precyzyjne chłodzenie profili wyciskanych, automatyzacja podawania profili do urządzenia ciągnącego

  keywords: devices for conducting extrusions, precise cooling of extrusions, automatization of conducting extrusions to puller, way of conducting extrusions at press run-out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2023]
 • TytułTesty laboratoryjne starzenia i badania własności mechanicznych wyciskanych i prostowanych dynamicznie profili AlMgSi(Cu)
  AutorzyMarek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Jacek MADURA, Justyna GRZYB, Tomasz LATOS, Józef ZASADZIŃSKI, Dariusz LEŚNIAK
  ŹródłoWPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — S. 24–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2014]
 • TytułThe analysis of influence of sheet properties on the ironing process of thin-walled cylindrical shell products from aluminum alloys
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Marcin Fijałkowski, Łukasz Brodawka
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 72–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2014]
 • TytułThe analysis of mechanical properties of 3XXX series aluminum sheets used for beverage can production
  AutorzyArtur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Andrzej Furman, Michał Siedlik
  ŹródłoICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 71–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25