Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Latos, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza rozkładu grubości wytłoczki cylindrycznej ze stopu tytanu Ti6Al4V kształtowanej w podwyższonych temperaturachAnalysis of thickness distribution in a cylindrical drawpiece from Ti6Al4V titanium alloy formed in elevated temperatures / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof Rzeźnik, Grzegorz Luty // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 12, s. 616–621. — Bibliogr. s. 621

 • słowa kluczowe: MES, metoda elementów skończonych, stopy tytanu, wytłaczanie, obliczenia numeryczne

  keywords: FEM, finite elements method, titanium alloys, stamping, numerical simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu grubości taśmy wsadowej na rozkład grubości ścianki wytłoczkiNumerical analysis of the influence of aluminium sheet thickness on distribution of the wall thickness during deep-drawing process / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 12, s. 593–599. — Bibliogr. s. 599

 • słowa kluczowe: MES, metoda elementów skończonych, stopy aluminium, wytłaczanie, obliczenia numeryczne

  keywords: FEM, finite elements method, drawing process, numerical simulations, alloys aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zagęszczalności proszków aluminium o różnej wielkości cząstekAnalysis of compaction of aluminum powder mixtures of various particle sizes / Arkadiusz KUTA, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 785–788. — Bibliogr. s. 788

 • słowa kluczowe: proszek aluminium, prasowanie jednostronne, krzywa zagęszczania

  keywords: aluminium powder, compaction curve, one side compression

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.23

4
 • Analysis of extrusion welding conditions for AlMg alloys with high Mg content / Alicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: AlMg alloys, extrusion welding, weldability testing, joint quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.401

5
 • Analysis of stress and strain distribution in drawing from Ti6Al4V in elevated temperaturesAnaliza numeryczna rozkładu naprężeń i odkształceń w procesie wytłaczania wyrobów ze stopu tytanu Ti6Al4V w podwyższonych temperaturach / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Magdalena KUREK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 4, s. 168–170. — Bibliogr. s. 170

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, stopy tytanu, wytłaczanie

  keywords: drawing, titanium alloys, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.4.4

6
7
 • Badania własności mechanicznych profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) po obróbce cieplno-plastycznejResearch on mechanical properties of profiles extruded from AlMgSi(Cu) alloys after thermo-plastic treatment / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Krzysztof ŻABA, Maciej BALCERZAK, Tomasz LATOS, Jacek MADURA, Krzysztof ZABOROWSKI, Marek BOGUSZ, Patrycja Wróblewska, Bartłomiej Płonka, Piotr Korczak // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 59–61. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Zasadziński, W. Libura, K. Żaba, M. Balcerzak, T. Latos, J. Madura, K. Zaborowski, M. Bogusz, P. Wróblewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Implementation of FMEA into mass production process to identify and eliminate causes of defects / Artur RĘKAS, Magdalena Kurek, Tomasz LATOS, Katarzyna MILCZANOWSKA // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Influence of forming temperature on formability and wall thinning in drawpieces made of Ti6Al4V alloy / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Katarzyna Zygmunt, Krzysztof ZABOROWSKI, Magdalena KUREK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 3, s. 115–120. — Bibliogr. s. 120

 • słowa kluczowe: stopy tytanu, wytłaczanie, kształtowanie w podwyższonych temperaturach, rozkład grubości

  keywords: titanium alloys, stamping, thickness distribution, forming in elevated temperatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.3.2

11
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wyrobów o różnych kształtach wyciskanych ze stopów AlMg o wysokich zawartościach MgMicrostructure and properties characterization of extruded sections with different shapes from AlMg alloys with high Mg contents / Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Alicja WOJTYNA, Mateusz DZIKI, Tomasz LATOS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 5, s. 195–200. — Bibliogr. s. 200

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wyciskanie, wysokomagnezowe stopy AlMg, właściwości wytrzymałościowe

  keywords: extrusion, mechanical properties, microstructure, high alloyed AlMg alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.5.1

12
 • Numerical simulations of drawing and redrawing process of forming thin cylindrical element from aluminium series 3XXX / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Maciej Kociołek, Tadeusz Styrna // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 70–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numerical simulations of drawing and redrawing process of forming thin cylindrical element from aluminium series 3XXX / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Maciej Kociołek, Tadeusz Styrna // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 218–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.218.pdf

 • keywords: aluminium, finite elements method, drawing process, numerical simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.218

14
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów[Method for testing weldability of metals or alloys and the device for producing welded samples for testing weldability of metals or alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, RĘKAS Artur, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz, Jurczak Henryk. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418639 A1 ; Opubl. 2018-03-12. — Zgłosz. nr P.418639 z dn. 2016-09-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 6, s. 47-48. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418639A1.pdf

 • słowa kluczowe: metale, stopy, matryce mostkowo-komorowe, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, porthole dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów[Method for testing weldability of metals or alloys and the device for producing welded samples for testing weldability of metals or alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS, Henryk Jurczak. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230273 B1 ; Udziel. 2018-06-19 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.418639 z dn. 2016-09-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230273B1.pdf

 • słowa kluczowe: metale, stopy, matryce mostkowo-komorowe, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, porthole dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostkowych[Method of testing the weldability of metals or alloys in conditions of extruding products on the bridge dies] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz. — Int.Cl.: B23K 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 433080 A1 ; Opubl. 2021-08-30. — Zgłosz. nr P.433080 z dn. 2020-02-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 22, s. 9-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL433080A1.pdf

 • słowa kluczowe: metale, stopy, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające, jakość zgrzewów

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, seam welds quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostkowych[Method of testing the weldability of metals or alloys in conditions of extruding products on the bridge dies] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS. — Int.Cl.: B23K 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 243256 B1 ; Udziel. 2023-05-10 ; Opubl. 2023-07-24. — Zgłosz. nr P.433080 z dn. 2020-02-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL243256B1.pdf

 • słowa kluczowe: metale, stopy, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające, jakość zgrzewów

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, seam welds quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco oraz zestaw urządzeń do prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco[Method for conducting a non-ferrous metal profile in the exit area of the hot extruder press and a set of devices for conducting a non-ferrous metal profile in the exit area of the hot extruder press] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz. — Int.Cl.: B21C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 432079 A1 ; Opubl. 2021-06-14. — Zgłosz. nr P.432079 z dn. 2019-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 12, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL432079A1.pdf

 • słowa kluczowe: sposób prowadzenia profili wyciskanych na wybiegu prasy, urządzenia do prowadzenia profili wyciskanych, precyzyjne chłodzenie profili wyciskanych, automatyzacja podawania profili do urządzenia ciągnącego

  keywords: devices for conducting extrusions, precise cooling of extrusions, automatization of conducting extrusions to puller, way of conducting extrusions at press run-out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco oraz zestaw urządzeń do prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco[Method for conducting a non-ferrous metal profile in the exit area of the hot extruder press and a set of devices for conducting a non-ferrous metal profile in the exit area of the hot extruder press] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS. — Int.Cl.: B21C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 242599 B1 ; Udziel. 2022-10-25 ; Opubl. 2023-03-20. — Zgłosz. nr P.432079 z dn. 2019-12-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL242599B1.pdf

 • słowa kluczowe: sposób prowadzenia profili wyciskanych na wybiegu prasy, urządzenia do prowadzenia profili wyciskanych, precyzyjne chłodzenie profili wyciskanych, automatyzacja podawania profili do urządzenia ciągnącego

  keywords: devices for conducting extrusions, precise cooling of extrusions, automatization of conducting extrusions to puller, way of conducting extrusions at press run-out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Testy laboratoryjne starzenia i badania własności mechanicznych wyciskanych i prostowanych dynamicznie profili AlMgSi(Cu)[Laboratory tests of aging and mechanical properties of extruded and dynamically straightened AlMgSi(Cu) profiles] / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Jacek MADURA, Justyna GRZYB, Tomasz LATOS, Józef ZASADZIŃSKI, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The analysis of influence of sheet properties on the ironing process of thin-walled cylindrical shell products from aluminum alloys / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Marcin Fijałkowski, Łukasz Brodawka // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The analysis of influence of sheet properties on the ironing process of thin-walled cylindrical shell products from aluminum alloys / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Marcin Fijałkowski, Łukasz Brodawka // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 232–245. — Bibliogr. s. 244–245, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.232.pdf

 • keywords: aluminium alloy, metal forming, beverage can, tool, ironing, spoilage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.232

23
 • The analysis of mechanical properties of 3XXX series aluminum sheets used for beverage can production / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Andrzej Furman, Michał Siedlik // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 71–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The analysis of mechanical properties of 3XXX series aluminum sheets used for beverage can production / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Andrzej Furman, Michał Siedlik // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 246–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.246.pdf

 • keywords: stamping, deep drawing, beverage can, 3XXX series aluminum alloy properties, forming limit curve, uniaxial tension test, hardening curve, thickness distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.246

25