Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Latos, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem288146
2023422
202211
202122
201822
201644
2015918
2014642
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2814131
202344
202211
202122
201822
2016413
2015936
2014624
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem28226
202344
202211
202122
201822
2016431
2015945
201466
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2828
202344
202211
202122
201822
201644
201599
201466
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem281711
2023422
202211
202122
2018211
201644
2015981
2014624
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem281711
2023422
202211
202122
2018211
201644
2015981
20146241
 • Analiza rozkładu grubości wytłoczki cylindrycznej ze stopu tytanu Ti6Al4V kształtowanej w podwyższonych temperaturachAnalysis of thickness distribution in a cylindrical drawpiece from Ti6Al4V titanium alloy formed in elevated temperatures / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof Rzeźnik, Grzegorz Luty // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 12, s. 616–621. — Bibliogr. s. 621

 • słowa kluczowe: MES, metoda elementów skończonych, stopy tytanu, wytłaczanie, obliczenia numeryczne

  keywords: FEM, finite elements method, titanium alloys, stamping, numerical simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza wpływu grubości taśmy wsadowej na rozkład grubości ścianki wytłoczkiNumerical analysis of the influence of aluminium sheet thickness on distribution of the wall thickness during deep-drawing process / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 12, s. 593–599. — Bibliogr. s. 599

 • słowa kluczowe: MES, metoda elementów skończonych, stopy aluminium, wytłaczanie, obliczenia numeryczne

  keywords: FEM, finite elements method, drawing process, numerical simulations, alloys aluminium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza zagęszczalności proszków aluminium o różnej wielkości cząstekAnalysis of compaction of aluminum powder mixtures of various particle sizes / Arkadiusz KUTA, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 12, s. 785–788. — Bibliogr. s. 788

 • słowa kluczowe: proszek aluminium, prasowanie jednostronne, krzywa zagęszczania

  keywords: aluminium powder, compaction curve, one side compression

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.12.23

4
 • Analysis of extrusion welding conditions for AlMg alloys with high Mg content / Alicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 401–407. — Bibliogr. s. 407, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: AlMg alloys, extrusion welding, weldability testing, joint quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.401

5
 • Analysis of stress and strain distribution in drawing from Ti6Al4V in elevated temperaturesAnaliza numeryczna rozkładu naprężeń i odkształceń w procesie wytłaczania wyrobów ze stopu tytanu Ti6Al4V w podwyższonych temperaturach / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Magdalena KUREK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 4, s. 168–170. — Bibliogr. s. 170

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, stopy tytanu, wytłaczanie

  keywords: drawing, titanium alloys, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.4.4

6
 • Analysis of the extrusion welding conditions for $Al-Mg$ alloys with high Mg contents / Alicja WOJTYNA, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Krzysztof ZABOROWSKI, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 70

 • keywords: mechanical properties, microstructure, weldability, AlMg alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania własności mechanicznych profili wyciskanych ze stopów AlMgSi(Cu) po obróbce cieplno-plastycznejResearch on mechanical properties of profiles extruded from AlMgSi(Cu) alloys after thermo-plastic treatment / Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Krzysztof ŻABA, Maciej BALCERZAK, Tomasz LATOS, Jacek MADURA, Krzysztof ZABOROWSKI, Marek BOGUSZ, Patrycja Wróblewska, Bartłomiej Płonka, Piotr Korczak // W: OMIS'2022 : Odkształcalność Metali i Stopów : XIV konferencja naukowa : 22–25 listopada 2022, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia : abstracts / Sekcja Procesów Technologicznych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022. — ISBN: 978-83-7934-614-1. — S. 59–61. — Tekst pol.-ang.. — D. Leśniak, J. Zasadziński, W. Libura, K. Żaba, M. Balcerzak, T. Latos, J. Madura, K. Zaborowski, M. Bogusz, P. Wróblewska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Implementation of FMEA into mass production process to identify and eliminate causes of defects / Artur RĘKAS, Magdalena Kurek, Tomasz LATOS, Katarzyna MILCZANOWSKA // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Implementation of FMEA into mass production process to identify and eliminate causes of defects / Artur RĘKAS, Magdalena KUREK, Tomasz LATOS, Katarzyna MILCZANOWSKA // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 266–277. — Bibliogr. s. 277, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.266.pdf

 • keywords: drawing, failure, beverage can, FMEA, cause, RPN

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.266

10
 • Influence of forming temperature on formability and wall thinning in drawpieces made of Ti6Al4V alloy / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Katarzyna Zygmunt, Krzysztof ZABOROWSKI, Magdalena KUREK // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 3, s. 115–120. — Bibliogr. s. 120

 • słowa kluczowe: stopy tytanu, wytłaczanie, kształtowanie w podwyższonych temperaturach, rozkład grubości

  keywords: titanium alloys, stamping, thickness distribution, forming in elevated temperatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.3.2

11
 • Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wyrobów o różnych kształtach wyciskanych ze stopów AlMg o wysokich zawartościach MgMicrostructure and properties characterization of extruded sections with different shapes from AlMg alloys with high Mg contents / Dariusz LEŚNIAK, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Alicja WOJTYNA, Mateusz DZIKI, Tomasz LATOS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 5, s. 195–200. — Bibliogr. s. 200

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, wyciskanie, wysokomagnezowe stopy AlMg, właściwości wytrzymałościowe

  keywords: extrusion, mechanical properties, microstructure, high alloyed AlMg alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.5.1

12
 • Numerical simulations of drawing and redrawing process of forming thin cylindrical element from aluminium series 3XXX / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Maciej Kociołek, Tadeusz Styrna // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 70–71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Numerical simulations of drawing and redrawing process of forming thin cylindrical element from aluminium series 3XXX / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Maciej Kociołek, Tadeusz Styrna // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 218–231. — Bibliogr. s. 231, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.218.pdf

 • keywords: aluminium, finite elements method, drawing process, numerical simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.218

14
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów[Method for testing weldability of metals or alloys and the device for producing welded samples for testing weldability of metals or alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, RĘKAS Artur, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz, Jurczak Henryk. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418639 A1 ; Opubl. 2018-03-12. — Zgłosz. nr P.418639 z dn. 2016-09-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 6, s. 47-48. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418639A1.pdf

 • słowa kluczowe: metale, stopy, matryce mostkowo-komorowe, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, porthole dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek do badania zgrzewalności metali lub stopów[Method for testing weldability of metals or alloys and the device for producing welded samples for testing weldability of metals or alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS, Henryk Jurczak. — Int.Cl.: G01N 33/20\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230273 B1 ; Udziel. 2018-06-19 ; Opubl. 2018-10-31. — Zgłosz. nr P.418639 z dn. 2016-09-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230273B1.pdf

 • słowa kluczowe: metale, stopy, matryce mostkowo-komorowe, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, porthole dies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostkowych[Method of testing the weldability of metals or alloys in conditions of extruding products on the bridge dies] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, LIBURA Wojciech, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz. — Int.Cl.: B23K 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 433080 A1 ; Opubl. 2021-08-30. — Zgłosz. nr P.433080 z dn. 2020-02-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 22, s. 9-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL433080A1.pdf

 • słowa kluczowe: metale, stopy, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające, jakość zgrzewów

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, seam welds quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów w warunkach wyciskania wyrobów na matrycach mostkowych[Method of testing the weldability of metals or alloys in conditions of extruding products on the bridge dies] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Wojciech LIBURA, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS. — Int.Cl.: B23K 20/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 243256 B1 ; Udziel. 2023-05-10 ; Opubl. 2023-07-24. — Zgłosz. nr P.433080 z dn. 2020-02-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL243256B1.pdf

 • słowa kluczowe: metale, stopy, zgrzewalność, wyciskanie zgrzewające, jakość zgrzewów

  keywords: alloys, metals, weldability, extrusion welding, seam welds quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sposób prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco oraz zestaw urządzeń do prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco[Method for conducting a non-ferrous metal profile in the exit area of the hot extruder press and a set of devices for conducting a non-ferrous metal profile in the exit area of the hot extruder press] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: LEŚNIAK Dariusz, ZASADZIŃSKI Józef, LATOS Tomasz. — Int.Cl.: B21C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 432079 A1 ; Opubl. 2021-06-14. — Zgłosz. nr P.432079 z dn. 2019-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 12, s. 14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL432079A1.pdf

 • słowa kluczowe: sposób prowadzenia profili wyciskanych na wybiegu prasy, urządzenia do prowadzenia profili wyciskanych, precyzyjne chłodzenie profili wyciskanych, automatyzacja podawania profili do urządzenia ciągnącego

  keywords: devices for conducting extrusions, precise cooling of extrusions, automatization of conducting extrusions to puller, way of conducting extrusions at press run-out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Sposób prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco oraz zestaw urządzeń do prowadzenia profilu z metalu nieżelaznego w strefie wybiegu z prasy wyciskającej na gorąco[Method for conducting a non-ferrous metal profile in the exit area of the hot extruder press and a set of devices for conducting a non-ferrous metal profile in the exit area of the hot extruder press] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dariusz LEŚNIAK, Józef ZASADZIŃSKI, Tomasz LATOS. — Int.Cl.: B21C 35/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 242599 B1 ; Udziel. 2022-10-25 ; Opubl. 2023-03-20. — Zgłosz. nr P.432079 z dn. 2019-12-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL242599B1.pdf

 • słowa kluczowe: sposób prowadzenia profili wyciskanych na wybiegu prasy, urządzenia do prowadzenia profili wyciskanych, precyzyjne chłodzenie profili wyciskanych, automatyzacja podawania profili do urządzenia ciągnącego

  keywords: devices for conducting extrusions, precise cooling of extrusions, automatization of conducting extrusions to puller, way of conducting extrusions at press run-out

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Testy laboratoryjne starzenia i badania własności mechanicznych wyciskanych i prostowanych dynamicznie profili AlMgSi(Cu)[Laboratory tests of aging and mechanical properties of extruded and dynamically straightened AlMgSi(Cu) profiles] / Marek BOGUSZ, Paweł GROMEK, Jacek MADURA, Justyna GRZYB, Tomasz LATOS, Józef ZASADZIŃSKI, Dariusz LEŚNIAK // W: WPC 23 : II ogólnopolska konferencja naukowa „Wyciskajmy Póki Czas” : Kraków, 28-29 września 2023 : książka posterów / ed. Dariusz Leśniak. — Kraków : Laboratorium Procesów Wyciskania AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, [2023]. — ISBN: 978-83-965976-7-0. — S. 24–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The analysis of influence of sheet properties on the ironing process of thin-walled cylindrical shell products from aluminum alloys / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Marcin Fijałkowski, Łukasz Brodawka // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The analysis of influence of sheet properties on the ironing process of thin-walled cylindrical shell products from aluminum alloys / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Marcin Fijałkowski, Łukasz Brodawka // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 232–245. — Bibliogr. s. 244–245, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.232.pdf

 • keywords: aluminium alloy, metal forming, beverage can, tool, ironing, spoilage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.232

23
 • The analysis of mechanical properties of 3XXX series aluminum sheets used for beverage can production / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Andrzej Furman, Michał Siedlik // W: ICNFM 2014 : [1st International Conference on Non-Ferrous Metals – processing and new materials] : Wisła, Poland, June 4–6 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Non-Ferrous Metals. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. 71–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The analysis of mechanical properties of 3XXX series aluminum sheets used for beverage can production / Artur RĘKAS, Tomasz LATOS, Robert Budzyn, Andrzej Furman, Michał Siedlik // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 246–256. — Bibliogr. s. 256, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.246.pdf

 • keywords: stamping, deep drawing, beverage can, 3XXX series aluminum alloy properties, forming limit curve, uniaxial tension test, hardening curve, thickness distribution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.246

25
 • The analysis of weldability of profiles extruded from powder mixtures based on aluminium / Artur RĘKAS, Józef ZASADZIŃSKI, Arkadiusz KUTA, Tomasz LATOS // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vol. 641, s. 257–265. — Bibliogr. s. 265, Abstr.. — New materials and processing technologies : selected, peer reviewed papers from the international conference of non-ferrous metals – processing and new technologies : June 4–6, 2014, Wisła, Poland. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.641.257.pdf

 • keywords: extrusion, finite element method, numerical simulations, sections, powder mixtures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.641.257