Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bednarz, mgr inż.

doktorant

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
1
  • Enhanced oil recovery methods on offshore fields in the light of world literature
2
  • Low salinity waterflooding combined with CO2-EOR – theory and simulation
3
  • Optymalizacja zatłaczania wody niskozasolonej do złóż ropy naftowej przy użyciu algorytmów meta-heurystycznych
4
  • Zastosowanie zaawansowanych metod eksploatacji ropy naftowej na złożach podmorskich w świetle literatury światowej